Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

TEDx yn dod i Abertawe

19.05.2015

TEDxSwansea

 

‌Mae’r ffenomenon byd-eang TEDx yn dod i Abertawe fis nesaf ac mae pob tocyn wedi’i werthu eisoes.

Ar ôl llwyddo i sicrhau trwydded gan TED, cynhelir TEDxSwansea a drefnir yn annibynnol, ddydd Mercher 3 Mehefin yn Theatr y Grand, Abertawe. Lansiwyd TEDx yn 2009, mae’n rhaglen o ddigwyddiadau a drefnir yn lleol sy’n dod â’r gymuned ynghyd i drefnu profiad tebyg i TED. Mae rhai o’r anerchiadau gorau o ddigwyddiadau TEDx wedi’u cynnwys wedyn ar TED.com ac wedi denu sylw miliynau ledled y byd.

Bydd anerchiadau TEDxSwansea yn trafod pynciau megis y ddamcaniaeth sydd wrth wraidd barddoniaeth, seicoleg, technegau digidol wrth gyfieithu, cyflogaeth gynaliadwy ar gyfer pobl anabl a'r chwyldro tawel ym maes penderfyniadau lleol ac uniongyrchol.

Bydd hefyd berfformiad gan DnA Folk, y disgrifiwyd ei sioeau byw yn rhai ‘angerddol a dwys’. Deuawd rhwng mam a merch Delyth ac Angharad yw DnA Folk, a berfformiodd gyda’i gilydd am y tro cyntaf yn 2007 yng Ngŵyl Gŵyr.

Meddai Prif Drefnydd TEDxSwansea Lee Ibbotson: “Ethos TEDx yw rhannu syniadau ac mae gan ein rhan ni o’r byd lawer i’w gynnig. Mae Abertawe yn ddinas uchelgeisiol a dylai fod yn weladwy ar lwyfan byd-eang i ddathlu’r doniau a’r arbenigedd eithriadol sydd gennym yn y rhanbarth hwn.”

Mae siaradwyr yn TEDxSwansea yn cynnwys:

Sarah Hoss – cyn-gynhyrchydd gyda’r BBC ac am gyfnod yr unig olygydd o fenyw yng Nghymru yw Sarah Hoss, rhanna stori am y modd y mae defnyddioldeb digidol wedi chwyldroi’r broses o lunio penderfyniadau sy’n caniatáu i bob un ohonom gymryd rhan yn y gwaith o newid pethau er gwell.

Dr Catriona Ryan – Bardd, damcaniaethydd ac awdur ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yw Catriona. Mae wedi creu damcaniaeth feirniadol newydd, paleo-ôl-foderniaeth, a bellach mae wrthi’n ei hymestyn i feysydd ymchwil eraill yn ddull rhyngddisgyblaethol i academyddion, artistiaid ac eraill i archwilio posibiliadau amlbwrpas iaith yn sail i feddwl creadigol.

Dr Tom Cheeseman – Mae Tom yn Ddarllenydd mewn Almaeneg ac yn Gyd-Gyfarwyddwr ar Ganolfan y Celfyddydau a Dyniaethau Digidol ym Mhrifysgol Abertawe. Bu’n gweithio gyda datblygwyr meddalwedd ar dechnegau digidol newydd i helpu i ddeall sut mae cyfieithiadau yn amrywio, a pham.

Julian John – mae Julian yn entrepreneur cymdeithasol sydd wedi ennill gwobrau. Yn 2005, cafodd Julian brofiad a newidiodd ei fywyd pan ddadansoddwyd bod arno ddechrau cyflwr niwrolegol cronig. Ei lwybr wedyn o ganlyniad i’r profiad hwn a’i harweiniodd i fynd yn entrepreneur cymdeithasol, ac yn hyrwyddwr cyfleoedd i bobl anabl at gyflogaeth gynaliadwy.

Dr Paul B. Hutchings – Mae Paul yn Seicolegydd Siartredig, Gwyddonydd Siartredig, ac yn Gymrawd Cysylltiol i Gymdeithas Seicolegol Prydain. Ar hyn o bryd mae Paul yn Gyfarwyddwr Astudiaethau ar gyfer Seicoleg ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, lle mae ei waith ymchwil yn canolbwyntio ar y modd y mae agweddau at hil, mewnfudo a gwerthoedd cysylltiedig yn dylanwadu ar ein rhagfarnau goblygedig ac eglur.

Dyma rai o noddwyr TEDxSwansea: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS), Cyfadran Cyfrifiadureg a Pheirianneg Gymhwysol (PCYDDS), yr Athrofa Ryngwladol er Datblygiad Entrepreneuraidd Creadigol, ac Asiantaeth Greadigol Ddigidol Brightseed.

I gael rhagor o wybodaeth am TEDxSwansea, ewch i www.tedxswansea.com  @TedxSwansea ar Twitter, a ‘TEDxSwansea’ ar Facebook.

Nodyn i'r Golygydd

1. Am TEDx, x = digwyddiad a drefnwyd yn annibynnol

Yn ysbryd syniadau gwerth eu lledaenu, mae TEDx yn rhaglen o ddigwyddiadau lleol a drefnir ar eu pen eu hunain sy’n dod â phobl at ei gilydd i rannu profiad ar ddull TED. Yn y digwyddiad TEDx, mae fideos Anerchiadau TED a siaradwyr byw yn cyfuno i danio trafodaeth ddofn a chysylltiad mewn grŵp bach. Brandir y digwyddiadau lleol hyn a drefnir ar eu pen eu hunain yn TEDx, lle x = digwyddiad TED a drefnir yn annibynnol. Mae Cynhadledd TED yn cynnig arweiniad cyffredinol i’r rhaglen TEDx, ond mae digwyddiadau TEDx unigol wedi eu trefnu ar eu pen eu hunain. (Yn amodol ar rai rheolau a rheoliadau.)

2. Am TED

Mae TED yn sefydliad dielw ar gyfer ‘Syniadau Gwerth eu Lledaenu’. Dechreuodd TED yn gynhadledd pedwar diwrnod yng Nghaliffornia bron 30 mlynedd yn ôl, mae wedi tyfu i gefnogi ei chenhadaeth gyda lliaws o fentrau. Yn y ddwy gynhadledd TED flynyddol gwahoddir prif feddylwyr a gweithredwyr y byd i sgwrsio am 18 munud ar ystod amrywiol o bynciau. Trefnir wedyn fod llawer o’r anerchiadau ar gael, yn rhad ac am ddim, yn TED.com. Ymhlith siaradwyr TED bu Bill Gates, Jane Goodall, Elizabeth Gilbert, Sir Richard Branson, Nandan Nilekani, Philippe Starck, Ngozi Okonjo-Iweala, Isabel Allende a chyn-Brif Weinidog y DU, Gordon Brown.

Mae mentrau cyfryngau TED yn cynnwys TED.com, lle postir Anerchiadau TED newydd bob dydd; y Prosiect Cyfieithu Agored, sy’n darparu isdeitlau a thrawsgrifiadau rhyngweithiol yn ogystal â chyfieithiadau gan wirfoddolwyr ledled y byd; y fenter addysgol TED-Ed; a TEDBooks, e-lyfrau bach ar syniadau pwerus. Mae TED wedi sefydlu’r wobr TED flynyddol, lle caiff unigolion eithriadol sy’n awyddus i newid y byd help wrth droi eu dymuniadau yn weithredu; TEDx, sy’n cefnogi unigolion wrth gynnal digwyddiadau lleol, sydd wedi’u trefnu ar eu pen eu hunain ar ddull TED ledled y byd; a rhaglen Cymrodyr TED, gan helpu arloeswyr sy’n newid y byd o bedwar ban byd i chwyddo effaith eu prosiectau a’u gweithgareddau rhyfeddol.

Gwybodaeth Bellach

media@tedxswansea.co.uk