Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Tenor Americanaidd Amryddawn i berfformio yng Nghaerfyrddin

03.06.2015

Yn dilyn taith lwyddiannus dros ben ar draws y Deyrnas Unedig, mae Noah Stewart, y seren ifanc o’r byd opera, yn dod i Gaerfyrddin i berfformio fel rhan o Ŵyl Gerdd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, ddydd Sul, Mehefin 14eg.

Yn perfformio caneuon o’i sioe diweddara - So In Love- bydd Noah Stewart yn canu rhai o’r arias operatig fwyaf poblogaidd, cerddoriaeth o Broadway a cherddoriaeth a fu'n ysbrydoliaeth iddo fel bachgen ifanc yn Harlem.  Bydd y gyngerdd yn cael ei pherfformio yn awyrgylch gartrefol y capel ar gampws Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin.

Dywed papur newydd The Guardian bod "... eglurder cyfoethog ei dôn a’i bersonoliaeth hyfryd yn ymddangos fel y gallai goncro unrhyw un drwy garisma pur yn unig."

Dechreuodd ddatblygiad cerddorol Noah Stewart yn Harlem, Efrog Newydd, lle bu'n astudio cerddoriaeth glasurol yn Ysgol y Celfyddydau Harlem. Yn 12 oed fe wnaeth ei athro corawl ei annog i ddilyn gyrfa gerddorol.

Dechreuodd wneud gwaith trosleisio ar gyfer Sesame Street a rhaglenni arbennig ysgolion teledu a enillodd lle cyntaf yng Nghystadleuaeth Cerddoriaeth Newydd England yn Boston. Mynychodd Ysgol Uwchradd La Guardia Fiorello, lle perfformiodd ei opera gyntaf, La Costanza in amor vince l’inganno. Canodd hefyd gydag artistiaid pop fel Hootie and the Blowfish a Coolio.

Yn ystod y cyfnod hwn, datblygodd Stewart angerdd am opera, ieithoedd, cân gelf, oratorio, theatr gerddorol a repertoire cyngerdd, gan ymrwymo’i hun i ddilyn gyrfa operatig. Cafodd ei argymell gan ei fentor, y soprano enwog, Leontyne Price, i fynychu Ysgol Juilliard, lle y dyfarnwyd ysgoloriaeth lawn.

Ers graddio o Juilliard, mae Noah wedi perfformio yn nhai opera mawr y byd yn chwarae rolau blaenllaw lle mae wedi datblygu enw da iddo’i hun am ei sŵn unigryw yn ogystal â'i allu actio penigamp.

Meddai Eilir Owen Griffiths, darlithydd a threfnydd Gŵyl Gerdd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: "Mae Noah Stewart yn berfformiwr amryddawn tu hwnt. Mae e'n berson hyfryd ac mae ganddo lais anhygoel - byddwn yn argymell unrhyw un i ddod i’w weld e’n perfformio.  Mae'n hollol wych! "

Dychwelodd Noah i'r Deyrnas Unedig yn ystod gwanwyn 2015 ac fe wnaeth ymddangos gyda'r ENO yn yr Indian Queen ym mis Chwefror ac ym mis Ebrill 2015.
 
Dywed Noah: "Mae So in Love yn gasgliad o ganeuon gwych o fyd yr opera, theatr gerdd a cherddoriaeth a wnaeth fy ysbrydoli pan oedd yn blentyn yn Harlem. Fel tenor operatig, mae’r holl gymeriadau  rwy'n chwarae mewn cariad. Mae cariad yn emosiwn cyffredinol a grym yr ydym i gyd yn rhannu mewn rhyw ffordd.

"Mae'r Deyrnas Unedig yn lle arbennig iawn i mi," parha Noah. "Mae’r cyhoedd ym Mhrydain wedi bod yn ffeind iawn i mi ers i mi ryddhau fy albwm cyntaf dair blynedd yn ôl. Alla i ddim aros i syrthio mewn cariad unwaith eto gyda Phrydain yn ystod y gwanwyn. "

Bydd Noah Stewart yn perfformio ddydd Sul, Mehefin 14eg yng Nghapel y Brifysgol fel rhan o Ŵyl Gerdd Prifysgol Dewi Gwyl Gerdd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Bydd y Gyngerdd yn dechrau am 7.30pm ac mae tocynnau yn costio £10 neu £8 i gonsesiynau. I archebu’ch tocynnau, ffoniwch 0300 323 0015 neu ewch i www.ticketsource.co.uk/tsd

Nodyn i'r Golygydd

  • Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  • Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  • Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies sian-elin.davies@pcydds.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476