Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Tîm Peirianneg Chwaraeon Eithafol yn cefnogi'r digwyddiad elusennol "Bynji oddi ar y Bont"

21.09.2015

Mae'r tîm Peirianneg Chwaraeon Eithafol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cefnogi'r digwyddiad elusennol "Bynji oddi ar y Bont" sy'n cael ei redeg gan ‘Bungee UK’, yn Noc Penfro ar benwythnos y 26 a 27 o Fedi. Mae ‘Bungee UK’ wedi bod yn darparu neidio bynji i filoedd o bobl am 20 mlynedd.

Yn ogystal â mynychu'r prif ddigwyddiad ar y dydd Sadwrn a'r dydd Sul, mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnal gweithdy ar ddydd Gwener 25 Medi yn Neuadd Pater yn Noc Penfro i gefnogi'r digwyddiad. Bydd y gweithdy yn trafod gweithgareddau'r penwythnos i tua 60 o blant ysgol 16-18 oed o bob rhan o Sir Benfro a rhoi gwybodaeth Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) er mwyn esbonio'r wyddoniaeth o beth sy'n digwydd ac yr offer a ddefnyddir i neidio.

Cwrs Peirianneg Chwaraeon Eithafol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yw y cyntaf o'i fath ac mae'n gymwys Peirianneg Fecanyddol draddodiadol a STEM i Chwaraeon Eithafol ac Offer  Chwaraeon Eithafol. Mae pynciau peirianneg draddodiadol megis deunyddiau, gweithgynhyrchu, dadansoddi straen a llif hylif yn cael eu dwyn i mewn i'r 21ain ganrif. Mae'r cwrs yn darparu rhaglen radd unigryw i’r DU sy'n arbenigo yn Peirianneg, Datblygu ac Optimeiddio o offer ar gyfer y Diwydiant Chwaraeon Eithafol.

Mae datblygiadau mewn offer, defnyddiau a thechnegau gweithgynhyrchu yn golygu bod chwaraeon sy'n cael eu hystyried yn beryglus neu 'eithafol' tan yn gymharol ddiweddar yn awr yn dod yn fwy poblogaidd. Mae cyfleoedd sylweddol yn y diwydiant i raddedigion sydd â gwybodaeth fanwl o'r wyddoniaeth a’r gweithgynhyrchu y tu ôl i’r chwaraeon.

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad 'Bynji oddi ar y Bont', ewch i https://www.facebook.com/bungeeoffthebridge

Nodyn i'r Golygydd

1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998478 neu anfonwch e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk

2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 ymunodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

3. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

4. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag byddant yn cadw eu brand eu hun. Daeth Coleg Ceredigion yn rhan o’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.