Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Un o Raddedigion PCYDDS yn Ennill Teitl Entrepreneur y Flwyddyn

18.09.2015

Liam MeeEnwyd Liam Mee, un o raddedigion Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS), yn Entrepreneur Ifanc De Cymru y Flwyddyn yng Ngwobrau Busnes De Cymru 2015.

Ers eu lansio yn 2008, mae’r Gwobrau wedi dod yn ddigwyddiad na ddylid ei golli yng nghalendr busnes De Cymru. Cynhaliwyd y seremoni eleni yng Nghaerdydd dros y penwythnos.

Graddiodd Liam â gradd Dosbarth Cyntaf mewn Dylunio Cynnyrch o PCYDDS Abertawe yn 2011. Ef yw sylfaenydd a Chyfarwyddwr MeeCreative ym Mhort Talbot, cwmni dylunio llwyddiannus sydd wedi datblygu proffil rhyngwladol. Mae’r cwmni’n cyflogi tri aelod o staff ac yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau digidol ac argraffu, dylunio cynnyrch a datblygu brand. Mae gan y cwmni alluoedd dylunio electronig a PCB mewnol, ac yn ogystal mae’n defnyddio technegau CAD a phrototeipio blaengar.

Meddai Liam: “Roeddwn i wrth fy modd ac yn teimlo’n wylaidd iawn i fod ar y rhestr fer am wobr mor amlwg a phan glywais i fy mod wedi ennill, roeddwn i wir uwch ben fy nigon. Nid ar chwarae bach mae rhywun yn dechrau a rhedeg busnes ac mae cael cydnabyddiaeth am yr holl waith caled rwyf wedi’i wneud dros y pedair blynedd ddiwethaf yn ei gwneud yn werth chweil.

“Er bod y wobr yn un bersonol, rhaid i mi ddiolch i lawer o bobl oherwydd heb eu cefnogaeth nhw, fyddwn i ddim lle rydw i heddiw; Ymddiriedolaeth y Tywysog, fy nhîm gwych ym MeeCreative, PCYDDS, Cadeirydd y cwmni Barry Wanless, fy nheulu a ffrindiau, a’m partner cefnogol a ffantastig, Amy. Rwy’n edrych ymlaen at yr hyn sydd i ddod yn y dyfodol i minnau a MeeCreative.”

Ers y cychwyn, mae’r cwmni wedi gweithio ar brosiectau i Winmau, Prifysgol Cymru, Canolfan Dylan Thomas a BrightLights, cwmni theatr a leolir yn Llundain, ac enwi ond ychydig.

Cychwynnodd MeeCreative yn 2011 gyda chefnogaeth Rheolwr Menter PCYDDS Kathryn Penaluna. Trefnodd hithau swyddfa ar gampws Mount Pleasant y Brifysgol yn Abertawe yn ogystal â chysylltu’r cwmni â Richard Perry, mentor Busnes Cymru. Hefyd cafodd MeeCreative gyllid gan Ymddiriedolaeth y Tywysog, a oedd yn gymorth iddyn nhw gyda chostau cychwynnol offer a marchnata.

Dros amser, aeth MeeCreative yn rhy fawr i’r lle yn PCYDDS, gan symud wedyn i’w cartref presennol yng Nghanolfan Arloesi Quantum ym Mhort Talbot, diolch i gymorth a chefnogaeth Cyfarwyddwr Quantum, Steve Jones.

Yn ogystal ag ehangu’i waith ar draws nifer o sectorau, mae MeeCreative hefyd wedi’i weld ei hun yn esblygu o asiantaeth dylunio cynnyrch i asiantaeth dylunio cynnyrch a brandio er mwyn bodloni’r galw presennol.

Ac yntau’n ymwybodol o werth ei brofiad ers graddio, mae Liam bellach wedi ymgymryd â rôl darlithydd dylunio cynnyrch rhan amser yn PCYDDS.

I gael rhagor o wybodaeth am MeeCreative ewch i www.mee-creative.com

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Steven Stokes, Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus, ar 07872 423788 neu anfonwch e-bost at steven.stokes@uwtsd.ac.uk.