Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Yr Athro David Russell i gyflwyno darlith gyhoeddus yn Abertawe ar 'Cemegau a Chymdeithas: Budd-daliadau a Risg'

16.04.2015

Bydd yr Athro David Russell, Pennaeth CRCE-Cymru (Canolfan Ymbelydredd, Cemegol a Pheryglon Amgylcheddol) a Phennaeth Canolfan Cydweithredu dros Ddigwyddiadau Cemegol y WHO a’r CRCE yn ymweld â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Abertawe ar Ebrill 23ain i draddodi darlith o'r enw 'Cemegau a Chymdeithas: Manteision a Pheryglon.'

Professor David Russell

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yn yr Ystafell Ddarllen yng Nghyfnewidfa Dylunio ALEX o fewn y Brifysgol, gan ddechrau am 6pm.

Mae prif ddiddordebau'r Athro Russell yn cynnwys rheoli iechyd y cyhoedd  o ran digwyddiadau cemegol, cludiant morwrol, ansawdd aer ac iechyd y cyhoedd a therfysgaeth gemegol.

Wedi eisoes derbyn nifer o grantiau ymchwil gan yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer astudio yn y meysydd hyn, mae’r Athro Russell hefyd yn rhedeg nifer o raglenni hyfforddi ac addysgu, gan gyfrannu’n rheolaidd i brifysgolion yn Kenya ac Oman, yn ogystal â Sefydliad Ymchwil Chulabhorn (CRI).

Mae ganddo gysylltiadau cryf gyda'r WHO (Sefydliad Iechyd y Byd) a'i rhanbarthau ac mae'n cynrychioli'r DU ar y Grŵp Gweithgor Digwyddiadau Cemegol  o’r Grŵp Gweithredu G7 + Mecsico ar Ddiogelwch Iechyd Byd-eang.

Graddiodd David Russell gyda BSc mewn Niwroffisioleg o Brifysgol Leeds yn 1983, cyn cwblhau MSc mewn ffisioleg gardiofasgwlaidd yn yr un brifysgol yn 1984. Wedi hynny, aeth ati i astudio meddygaeth yn Ysgol Feddygaeth Genedlaethol Cymru (Prifysgol Caerdydd bellach), gan raddio ym 1989.

Aeth ati i ymarfer fel anesthetydd am ddwy flynedd, cyn arbenigo mewn biocemeg feddygol gan gwblhau ei hyfforddiant yn 2000.  Daeth hefyd yn aelod o Goleg Brenhinol y Patholegwyr yn 2000 cyn cael ei wneud yn gymrawd yn 2003.

Yn 2000, fe'i benodwyd yn Gyfarwyddwr Meddygol o’r Ffocws Cenedlaethol ar gyfer Digwyddiadau Cemegol, cyn cael ei benodi’n Uwch Swyddog Meddygol dros yr Amgylchedd gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru yn 2002. Yn 2003, fe'i benodwyd yn Bennaeth yr Isadran Peryglon Cemegol a Gwenwynau (Caerdydd), rhan o'r Asiantaeth Diogelu Iechyd, lle bu'n gweithio rhwng 2003 a 2013.

Mae bellach yn gweithio fel Ymgynghorydd mewn Tocsicoleg amgylcheddol i Iechyd Cyhoeddus Lloegr.

A fwy o wybodaeth ynglŷn â’r ddarlith neu i archebu’ch lle, cysylltwch ag Amanda Hughes ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant drwy e-bostio Amanda Hughes - amanda.hughes@uwtsd.ac.uk

Nodyn i'r Golygydd

  1. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies sian-elin.davies@tsd.uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.