Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Yr Ysgol Cyfrifiadura Cymhwysol yn Noddi SwanseaCon 2015


01.09.2015

Mae’n bleser gan yr Ysgol Cyfrifiadura Cymhwysol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant noddi SwanseaCon 2015, cynhadledd Datblygu Ystwyth a Chrefftwaith Meddalwedd a gynhelir yn Abertawe ar 7 ac 8 Medi.

Bydd y gynhadledd yn canolbwyntio ar y syniadaeth ddarbodus ac ystwyth ddiweddaraf ym maes crefftwaith meddalwedd er mwyn denu pobl fentrus o bob cwr o’r byd.  Fe’i cynhelir dros 2 ddiwrnod llawn gyda 24 sesiwn (45 munud), mwy na 25 o siaradwyr arbenigol a phrif siaradwyr.

Lluniwyd y gynhadledd i ddenu pobl fentrus o bob cwr o’r byd sy’n dymuno archwilio beth mae’n ei olygu i fod yn wirioneddol ystwyth mewn busnes.   Cewch fwy o wybodaeth amdani yma:  http://swancon.co.uk/ Gallai’r rheini a hoffai fod yn bresennol ddefnyddio’r Cod Hyrwyddo UWTSDSAC2015 i dderbyn disgownt o 50%, drwy haelioni Ysgol Cyfrifiadura Cymhwysol PCYDDS.  

Mae Brightseed, asiantaeth greadigol ddigidol sy’n raddedigion o’r Brifysgol ac sydd wedi’u lleoli ar gampws Mount Pleasant, hefyd yn noddi’r gynhadledd ac yn dylunio taflen wybodaeth y digwyddiad.  

Mae cyrsiau’r Ysgol Cyfrifiadura Cymhwysol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cael eu llunio a’u diweddaru mewn cydweithrediad agos â sefydliadau proffesiynol er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn cael yr addysg ddiweddaraf sy’n berthnasol i’r diwydiant.  Mae cysylltiadau gweithredol gan y tîm addysgu brwdfrydig â sefydliadau lleol a rhyngwladol ac mae’r cysylltiadau hyn yn porthi sgiliau cyfredol a senarios o’r byd go iawn i mewn i’r gweithgareddau dysgu a’r gwaith cwrs.  Yn sgil hyn mae graddedigion yr Ysgol yn gyflogadwy iawn.

I gael mwy o wybodaeth am yr Ysgol Cyfrifiadura Cymhwysol ewch i http://www.uwtsd.ac.uk/computing/

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@uwtsd.ac.uk
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 ar ôl uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013, unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol
  4. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ond bydd yn cadw’i frand ei hun. Ymunodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.