Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Ysgol Cae’r Drindod yn Cipio Gwobr Buddsoddwyr mewn Teuluoedd am y Trydydd Tro

13.11.2015

Mae Ysgol a Chanolfan Adnoddau Cae'r Drindod yng Nghaerffili yn dathlu ar ôl bod yr Ysgol Arbennig gyntaf i sicrhau marc ansawdd Buddsoddwyr mewn Teuluoedd am y trydydd tro.

Dyfernir y marc ansawdd i ysgolion sydd wedi ymrwymo i weithio gyda’r teulu cyfan i wella deilliannau i blant. Rhaid i ysgolion sydd am eu hail-achredu ddangos eu bod wedi gwerthuso gweithgarwch blaenorol yn y maes hwn ac wedi datblygu eu gwaith yn briodol.

Cafodd ysgolion gymorth yn hyn o beth gan Ganolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg; menter ar y cyd rhwng Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Cymru sy’n cydlynu marc ansawdd Cymru.

Cae’r Drindod oedd un o’r ysgolion cyntaf yng Nghymru i sicrhau'r dyfarniad yn 2007/8 ac enillodd achrediad eto yn 2011. Dangosa’r dyfarniad diweddaraf hwn ymrwymiad parhaus yr holl staff i gynnwys teuluoedd a’r gymuned ym mhob agwedd ar fywyd yr ysgol.

Meddai’r Pennaeth, Ian Elliott MBE:“A siarad ar ran y corff llywodraethu, rydyn ni wrth ein bodd ein bod wedi sicrhau’r ail achrediad Gwobr Buddsoddwyr mewn Teuluoedd am y 3ydd tro.Rydyn ni wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth â’n teuluoedd er mwyn i bob un o’n plant gael y canlyniadau gorau posibl.Hefyd, hoffen ni ddiolch i bob un o’n teuluoedd sy’n gefn mawr i ni.”

Meddai Cyfarwyddwr Gweithredol BmT, Chris Waterman:“Rydyn ni’n falch o gydnabod ymrwymiad parhaus Cae’r Drindod i’r marc ansawdd.Mae’r ysgol yn brawf bod Buddsoddwyr mewn Teuluoedd yn ffordd dda o archwiliol, ac wedyn datblygu, gwaith gyda theuluoedd i wella'r canlyniadau i blant a’u teuluoedd.Un o’r pethau sydd wedi bod yn allweddol i’n llwyddiant yw gweithio gydag ysgolion eraill a rhannu syniadau am sut i ymgysylltu â theuluoedd.”

Nodyn i'r Golygydd

I gael gwybodaeth am farc ansawdd Buddsoddwyr mewn Teuluoedd ewch i: http://www.uwtsd.ac.uk/wcee/investors-in-families/.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o fanylion cysylltwch â Buddsoddwyr mewn Teuluoedd trwy wcee@pcydds.ac.uk  neu ffoniwch 07950482555.