Chwant, Cenfigen a Dial yn dod i Brifysgol Cymru Y Drindod Dew Sant, Llambed


27.01.2016

Bydd y cwmni cynhyrchu Red Dragonfly, sy’n ceisio dod â straeon o’r Dwyrain a’r Dwyrain Pell i lwyfannau Prydain ac Ewrop, yn dod â’u haddasiad o’r clasur Tsieineaidd, Diaochan: The Rise of the Courtesan i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (YDDS), Llambed. Trefnir y perfformiad gan Athrofa Confucius yn rhan o Ddathliadau’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd.

Dangosir The Rise of the Courtesan yn Neuadd y Celfyddydau, YDDS, Llambed, nos Fawrth am 7.30 a dydd Mercher 10 Chwefror am 12.00 canol dydd.  Pris y tocynnau wrth y drws yw £7.00 a £5.00 am ostyngiadau.

Yn aml gelwir The Rise of the Courtesan yn Macbeth Tsieina. Stori epig yw hi am chwant, cenfigen a dial o’r clasur Tsieineaidd, Rhamant y Tair Teyrnas. Mae’r Ymerodraeth wedi ei chynhyrfu drwyddi a’r unben Dong Zhuo, gyda’r rhyfelwr mawr Lu Bu wrth ei ochr, wrthi’n lladd â’r cleddyf bob un sy’n ei wrthwynebu. Ofna’r gweinidog Wang Yun am fywydau ei deulu, ond pan ddengys Dong Zhuo a Lu Bu ddiddordeb chwantus yn Diaochan – cantores yn nheulu Wang Yun – dyma hi’n dyfeisio cynllun a allai ddatrys y ddwy broblem – cynllun a fyddai’n arwain at gwymp Dong Zhuo a’i dyrchafu hithau i rengoedd y bonedd.

Addaswyd Diaochan:The Rise of the Courtesan i’r llwyfan gan Ross Ericson, a fu’n gyfrifol am addasiad llwyddiannus The Autumn of Han ac a gafodd lawer o glod gan y beirniaid yn Ffrinj Caeredin eleni am ei ddrama un dyn pum seren The Unknown Soldier

Meddai Ross Ericson: “Yn aml mae dramâu clasurol Tsieina braidd yn astrus i Ewropeaid. Fy ngwaith i, felly, yw gosod y stori mewn strwythur ac iaith a fyddai’n gyfarwydd  i gynulleidfaoedd Ewropeaidd, heb golli ar yr un pryd dinc ac ysbryd y testun gwreiddiol.”

Meddai Cyfarwyddwr Gweithredol Athrofa Confucius YDDS, Krystyna Krajewska: “Mae’n gyffrous dros ben cael dod â chynhyrchiad o’r fath ansawdd i gynulleidfaoedd yng Ngheredigion. Rwy’n siŵr y bydd o ddiddordeb mawr i bobl ddarganfod y clasur hwn o lenyddiaeth Tsieina.”

I gael rhagor o wybodaeth cysyllter â Krystyna Krajewska yn k.krajewska@uwtsd.ac.uk

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth mae croeso i chi gysylltu â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267225108/  07449 998 478 neu anfonwch e-bost at: sara.f.jones@uwtsd.ac.uk