Coleg Celf Abertawe yn cynnal Wythnos Ddylunio


19.01.2016

Mae Ysgol Cyfathrebu Gweledol, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnal Wythnos Ddylunio a fydd yn cychwyn ddydd Llun 18 Ionawr ac yn parhau ar hyd yr wythnos. 

Mae’r Tîm BA/MDes Dylunio Graffig o fewn yr Ysgol yn falch o lansio’r ail ‘Wythnos Ddylunio’ ar ôl llwyddiant digwyddiad y llynedd.  

Mae’r ‘Wythnos Ddylunio’ yn gyfle i fyfyrwyr ymgysylltu â dylunwyr a chwmnïau amlwg.  Eleni mae’r Ysgol wrth ei bodd bod Gordon Young, artist mwyaf blaenllaw’r DU ym maes celf gyhoeddus ac yn feistr ar deipograffeg hardd, yn cymryd rhan.  Bydd Nick Hand hefyd yn cymryd rhan. Mae yntau’n ddylunydd graffig gwahanol i’r arfer, gan ei fod wedi mynd ar antur 5,000 o filltiroedd ar gefn ei feic o gwmpas y DU ac Iwerddon er mwyn cynhyrchu llyfr prydferth o’r enw 'Conversations on the Coast’.

Mae pedwar cwmni hefyd yn cefnogi’r Wythnos Ddylunio gydag anerchiadau a gweithdai diddorol,  sef, Lego, Sky Creative, Waters Creative, GF Smith a Celloglas.

Mathew Boyle fydd yn cyflwyno gweithdy Lego, 'Designing with Lego’.  Mae Mathew Boyle yn un o raddedigion Coleg Celf Abertawe, Y Drindod Dewi Sant, ac yn ‘fachgen lleol’ o Bort Talbot. Un o’i freuddwydion yn fachgen oedd gweithio i Lego.  Mae ef bellach yn Uwch Ddylunydd gyda Lego ac yn dod yn ei ôl i gynnig ei brofiadau i’n myfyrwyr cyfredol.

Bydd Sky Creative yn dychwelyd gyda Nathan Griffiths. Graddiodd Nathan yn 2015 ac roedd Sky wedi’i gyflogi ar ôl sylwi arno’r llynedd.  Mae Sky wedi cyflogi nifer o raddedigion Y Drindod Dewi Sant a bydd straeon Nathan o ddiddordeb mawr i’r myfyrwyr.  

Mae Waters Creative, y cwmni dylunio mwyaf yn Abertawe, yn gefnogwyr ffyddlon i'r cwrs BA Dylunio Graffig.   Maen nhw’n cynnig lleoliadau i fyfyrwyr cyfredol Y Drindod Dewi Sant ac yn cyflogi llawer o raddedigion.   Bydd Waters Creative yn cyflwyno’r gweithdy agoriadol ac yn y gorffennol maen nhw wedi darparu prosiectau cyffrous ar gyfer y myfyrwyr.  

Meddai Donna Williams, Cyfarwyddwr Rhaglen BA Dylunio Graffig:  “Cychwynnodd yr Wythnos Ddylunio yn fenter gan un o’n huwch ddarlithwyr, Gavin Kirby.   Y nod yw dathlu’r graddedigion niferus sydd wedi symud ymlaen i yrfaoedd ystyrlon a llwyddiannus.  Mae hyn yn cefnogi nid yn unig ein haddysgu ni ar y cwrs BA Dylunio Graffig ond hefyd mae’n golygu ein bod ni’n dal i weithio gyda’n graddedigion.  Mae’n wych eu bod nhw’n parhau i fod yn rhan o’r Brifysgol ac eisiau rhoi yn ôl yr hyn maen nhw wedi’i dderbyn.  Mae’r Wythnos Ddylunio’n wythnos brysur iawn i’r holl fyfyrwyr, ond mae hefyd yn llawer o hwyl.”

Mae’r Ysgol Cyfathrebu Gweledol yn cynnig ystod o raddau BA a MDes mewn Dylunio Graffig, Darlunio a Hysbysebu a Dylunio Brandiau, pob un â graddfa ragorol ar gyfer cyflogaeth graddedigion.   

I gael mwy o wybodaeth ewch i http://www.uwtsd.ac.uk/ba-graphic-design/

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth mae croeso i chi gysylltu â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu anfonwch e-bost at: sara.f.jones@uwtsd.ac.uk