Cyngerdd Nadolig blynyddol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin


28.11.2016

Cynhelir cyngerdd Nadolig blynyddol Is-Ganghellor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, nos Sul, Rhagfyr 4ydd yn y Capel ar gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin.

Christmas Concert 2016

Gyda pherfformiadau gan Aelwyd y Drindod; myfyrwyr o Academi Llais Ryngwladol Cymru y Brifysgol (WIAV); Myfyrwyr BA Perfformio ynghyd â'r Sinffonieta Brydeinig, bydd y cyngerdd yn cynnwys ystod o glasuron y Nadolig sydd yn sicr o swyno’r gynulleidfa.

Mae’r cyngerdd yn ddigwyddiad Nadoligaidd hyfryd sydd bellach yn un o brif ddathliadau’r Ŵyl o fewn y Brifysgol. Mae’n rhoi llwyfan i fyfyrwyr ddangos eu doniau tra hefyd yn rhoi’r cyfle i’r gynulleidfa gael ei hudo gan gerddoriaeth wych o dan arweiniad Eilir Owen Griffiths, Darlithydd Cerddoriaeth gyda Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

"Mae cyngerdd Nadolig blynyddol yr Is-Ganghellor yn gyfle gwych i'r myfyrwyr i berfformio gydag un o gerddorfeydd proffesiynol mwyaf blaenllaw'r Deyrnas Unedig ac i dynnu sylw at y cyfoeth o dalent sydd gennym ni yma yn y Brifysgol," meddai Eilir.

"Rwyf bob amser yn edrych ymlaen at yr achlysur hwn ac rwy'n siŵr y bydd y gynulleidfa wrth eu bodd â'r rhaglen rydym wedi paratoi ar gyfer cyngerdd eleni."

Bydd rhai o fyfyrwyr Academi Llais Ryngwladol Cymru - Sarah Hayashi, Chloe Morgan, Nathan Lay a Shanul Sharma, yng nghwmni Pennaeth Cerddoriaeth WIAV, Jane Samuel - yn canu ystod o ganeuon Nadolig clasurol.

Bydd myfyrwyr o'r cwrs BA perfformio, yn canu detholiad o ganeuon o'r sioe gerdd RENT - sioe y byddan nhw’n perfformio yn y Gymraeg am y tro cyntaf erioed yng Nghanolfan Gelfyddydau'r Gate yng Nghaerdydd yn ddiweddarach y mis hwn.

Cynhelir cyngerdd Nadolig y Brifysgol am 7.30pm, nos Sul, Rhagfyr 4ydd yng Nghapel y Brifysgol ar Gampws Caerfyrddin. Mae tocynnau'n costio £10 a gellir eu prynu drwy ffonio 0300 323 0015 (9:00-17:00 Llun-Gwener) neu drwy ymweld â www.ticketsource.co.uk/tsd.

Gwybodaeth Bellach

  1. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476