Cynhadledd 2016 Cymdeithas Brydeinig Archaeoleg y Dwyrain Agos dan ofal Y Drindod Dewi Sant Llambed


07.01.2016

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn rhoi cartref i gynhadledd nodedig 2016 Cymdeithas Brydeinig Archaeoleg y Dwyrain Agos (BANEA) yn Llambed 6 - 8 Ionawr 2016.

Bydd ysgolheigion o bob cwr o’r DU, Ewrop ac UDA yn cwrdd yn Llambed i drafod datblygiadau diweddar yn archaeoleg y Dwyrain Agos. Prif thema’r gynhadledd yw Tir, Môr ac Awyr - gan ganolbwyntio'n benodol ar amgylcheddau Dwyrain Agos yr Hen Fyd.  Dyma’r tro cyntaf i’r gynhadledd ryngwladol gael ei chynnal yn Llambed, sydd yr unig Brifysgol yng Nghymru i gynnig rhaglenni yn Archaeoleg y Dwyrain Agos.

Daw’r Gynhadledd ar adeg pryd mae archaeoleg yr ardal dan fygythiad cynyddol gan weithgarwch milwrol ac ysbeilio.  Bydd y brif ddarlith yn archwilio cynaliadwyedd treftadaeth ddiwylliannol yn y rhan yma o’r byd.

Dr John Curtis, Sefydliad Treftadaeth Iran, fydd yn traddodi’r brif ddarlith, sef Land, Sea and Sky in the Near East: Destruction and Preservation of Cultural Heritage ar 6 Ionawr am 6.30pm yn Theatr Tucker, yr Hen Neuadd.  Mae’r ddarlith hon yn canolbwyntio ar y sefyllfa wleidyddol gyfredol yn yr ardal a’r effaith andwyol y mae’n ei chael ar ddiogelu treftadaeth ddiwylliannol.

Bydd Dr Graham Philip, Prifysgol Dyrham, yn parhau â’r thema hon ddydd Gwener 8 Ionawr a bydd yn trafod yr heriau sy’n wynebu diogelu eiddo diwylliannol yn Syria (Shirin).

Cynhelir y gynhadledd dan ofal Yr Ysgol Archaeoleg, Hanes ac Anthropoleg, Ysgol y Clasuron a Chanolfan Sophia.

Nodyn i'r Golygydd

Nodyn i olygyddion

  1. I gael rhagor o wybodaeth mae croeso i chi gysylltu â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 225108/  07449 998 478 neu anfonwch e-bost at: sara.f.jones@uwtsd.ac.uk