Cynhadledd ‘Cynnwys’ i fyfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant


29.01.2016

Cafodd myfyrwyr o’r gyfadran Addysg a Chymunedau ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gyfle i fynychu cynhadledd ‘Cynnwys’ ar y campws yng Nghaerfyrddin. Roedd siaradwyr gwadd, cyflwyniadau a gweithdai wedi’i trefnu er mwyn i’r myfyrwyr gwella eu sgiliau i’r byd gwaith.

Yn ystod y gynhadledd roedd siaradwyr gwadd yn cynnwys:

Emma Williams, Llywodraeth Cymru, a oedd yn trafod  Datblygiadau allweddol ym maes Anghenion Dysgu Ychwanegol a Siân Owen yn trafod Ymdopi gyda newid a cholled.

Yn ogystal â hynny, mynychodd y myfyrwyr gweithdai yn y prynhawn er mwyn edrych yn fanwl ar:

Anawsterau dysgu penodol, Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth, Cyfiawnder adferol – risg a gwydnwch, Cynllunio Person Ganolog, Gweithio mewn partneriaeth gyda rhieni, Mentora ac Yr ymennydd rhyfeddol.

Mae’r Gyfadran Addysg a Chymunedau yn ymwneud â phobl: sut mae pobl yn dysgu, sut mae pobl yn byw a sut mae pobl yn trefnu’n hunain yn y gymdeithas. Mae ystod o raglenni ar gael o Raddau Sylfaen i raglenni BA a BSc, MA, MPhil a PhD. Ceir rhaglenni yn arwain at statws athro cymwysedig, ar lefel israddedig (BA Addysg Gynradd gyda SAC) ac ôl-raddedig (TAR Cynradd gyda SAC / TAR Uwchradd gyda SAC), yn ogystal â chymwysterau academaidd mewn Astudiaethau Addysg, Astudiaethau Addysg Gynradd, Cymorth Dysgu, Plentyndod Cynnar, Llythrennedd Cynnar , Gwaith Ieuenctid a Chymuned, Seicoleg, Seicoleg Gymhwysol, Cwnsela, Eiriolaeth, Astudiaethau Celtaidd, Astudiaethau Dwyieithrwydd ac Amlieithrwydd, Polisi a Chynllunio Iaith, Cynhwysiant Cymdeithasol, Astudiaethau Cynhwysol.

Am fwy o wybodaeth ewch i http://www.uwtsd.ac.uk/cy/addysg-a-chymunedau/

Nodyn i'r Golygydd

 1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998478 neu anfonwch e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk