Diwrnod Celf Ryngweithiol yn y Dyniaethau yn Y Drindod Dewi Sant, Llambed


14.01.2016

Mae Cyfadran y Dyniaethau a’r Celfyddydau Perfformio, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnal Diwrnod Celf Ryngweithiol yn y Dyniaethau ar gampws Llambed ddydd Iau 14 Ionawr.

Dyma’r ail dro i ddigwyddiad o’r math hwn gael ei gynnal yn Y Drindod Dewi Sant Llambed a bydd mwy na 100 o ddisgyblion o Ysgol Bro Pedr yn ymweld â’r Brifysgol i brofi Diwrnod Celf Ryngweithiol gyda’r Ysgol Archaeoleg, Hanes ac Anthropoleg (AHA) ac Ysgol y Clasuron. Bydd llawer o waith ymarferol, creu a thynnu lluniau.

Meddai Dr Ros Coard, Darlithydd Archaeoleg a threfnydd y digwyddiad:

“Nod y diwrnod Celf Ryngweithiol yn y Dyniaethau yw dangos i ddisgyblion ei bod hi’n bosibl nad ‘celf’ yw’r prif ffocws neu sail i’n gwaith addysgu ac ymchwil ni fel academyddion, ond ein bod ni i gyd wedi gorfod ymwneud â chynnyrch y meddwl dynol creadigol.

“Wrth wneud gwaith ymchwil yn y Dyniaethau nid oedd yn fwriad gan yr un ohonon ni i astudio ‘celf’ ein cyfnod, ond ein bod ni i gyd, ar ryw adeg, wedi gorfod ymwneud â phortreadau artistig o bobl, yn y gorffennol yn aml, fel modd o ddeall eu barn nhw am y byd, sut roedden nhw’n gweld ac yn deall eu byd  nhw.”

Bydd y diwrnod yn cychwyn gydag anerchiad gan Quentin Drew, Ysgol AHA. Wedyn bydd y disgyblion yn cymryd rhan mewn gosodiad celf grŵp rhyngweithiol gydag Eloise Govier, myfyrwraig PhD yn y Brifysgol, yn Neuadd y Celfyddydau. Bydd y disgyblion hefyd yn dysgu sut mae staff academaidd yn dod ar draws celf, cynrychioliadau artistig, eiconau ac eiconograffeg yn eu bywydau academaidd arferol o fewn y Dyniaethau.

Bydd yr ystod o weithgareddau’n amrywiol, o dynnu lluniau o folysgiaid microscopig, i hwyl gyda chartwnau wrth addurno llawysgrifau o’r Canoloesoedd, yn ogystal â lamaod mewn pyjamas patrymog: paentio yn y dull Andeaidd.

Mae’r Ysgol AHA yn Y Drindod Dewi Sant yn darparu arbenigedd o’r radd flaenaf, addysgu sy’n ysbrydoli a chyfleoedd am waith maes, ym Mhrydain a thramor, o fewn disgyblaethau cysylltiedig Archaeoleg, Hanes ac Anthropoleg ac ar un o’r campysau hynaf a mwyaf prydferth ym Mhrydain.

Mae’r Ysgol yn cynnig ystod o raglenni israddedig, o astudiaethau â sail eang mewn Archaeoleg, Hanes ac Anthropoleg, i rai mwy arbenigol mewn Astudiaethau Hanesyddol Modern, Gwrthdaro a Rhyfel, Gwareiddiadau’r Hen Fyd, Astudiaethau’r Canoloesoedd, Hanes yr Hen Fyd ac Archaeoleg, Hanes yr Hen Fyd a’r Canoloesoedd. Hefyd rhaglenni â bwriad mwy galwedigaethol ac yn y maes, megis Anthropoleg Gymhwysol ac Arfer Proffesiynol Archaeoleg.

I gael mwy o wybodaeth ewch i http://www.uwtsd.ac.uk/aha/

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy e-bost at sara.f.jones@uwtsd.ac.uk