Datganiadau i'r Wasg 2016

Dr Jane Davidson yn gweithio gyda Theatr Byd Bychan ar newid yn yr hinsawdd, byw'n gynaliadwy ac adeiladu dyfodol cadarnhaol.

14.04.2016

Mae Theatr Byd Bychan, sefydliad dan arweiniad artistiaid a leolir yn Aberteifi, yn lansio cyfres o ddigwyddiadau i archwilio themâu amgylcheddol a chymdeithasol allweddol ac ymatebion artistiaid iddynt.

Bydd y gyfres o ddigwyddiadau, o’r enw TRWCO, yn cael ei lansio yn ystod penwythnos llawn digwyddiadau ar y 15fed, 16eg a'r 17eg o Ebrill.

Bydd digwyddiadau'r penwythnos yn canolbwyntio ar goetir Cymreig hynafol a’r berthynas rhyngddo a newid yn yr hinsawdd – a yw dad-ddofi tir yn rhoi gobaith?

Bydd Dr Jane Davidson o sefydliad  INSPIRE (Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau) ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn gweithio gyda Theatr Byd Bychan yn ystod y lansiad.

Mae Theatr Byd Bychan yn gwahodd y cyhoedd i ymuno â nhw i fod yn rhan o drafodaeth gynyddol ar newid hinsawdd, byw'n gynaliadwy ac adeiladu dyfodol cadarnhaol. Bydd cyfleoedd i feddwl, rhannu stori, cychwyn sgyrsiau am newid amgylcheddol a chymdeithasol, yn ogystal â pherfformiadau theatr.

Yn ystod y digwyddiad bydd sgyrsiau gan siaradwyr ysbrydoledig, bwyd, taith maes a pherfformiadau gan yr artist symudiad Simon Whitehead, Mr & Mrs Clark, y bardd enwog Ceri Wyn Jones a cherddorion traddodiadol Cymreig, Ceri Rhys Matthews a Julie Murphy.

Bydd Pat Wolseley, botanegydd yn yr Amgueddfa Astudiaethau Natur ac arbenigwr ar gennau fel bio-ddangosyddion llygredd a newid amgylcheddol ym Mhrydain a De Ddwyrain Asia, yn siarad am ei hastudiaeth 40 mlynedd ar gennau mewn coetiroedd hynafol lleol ac am oroesi a cholled dros ganrifoedd o newid.

Bydd Simon Ayres, coedwigwr ac aelod sylfaenol o’r Wildland Network a Choetir Anian/ Cambrian Wildwood, yn siarad am y prosiect dad-ddofi tir cyntaf yng Nghymru gan gynnwys rôl diwylliant ac economeg yn y modd mae cymdeithas yn ymwneud â'r amgylchedd.

I gael rhagor o wybodaeth ac archebu tocynnau ewch i  http://www.smallworld.org.uk/programme/event.php?s=2016-04-16-trwco-saturday-daytime-events

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 225 108 /  07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk