Drama Un Act newydd gan un o ddarlithwyr Y Drindod Dewi Sant


10.01.2017

Bydd drama un act a ysgrifennwyd gan Dave Ainsworth, Cyfarwyddwr Rhaglen BA Acting yn y Drindod Dewi Sant, yn cael ei pherfformio yn Theatr Halliwell ar gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin nos Fercher 11 Ionawr am 7.00 o’r gloch.  

Greville’s Whore

Mae Greville’s Whore gan Headstrong Productions yn ddrama un-fenyw ac ynddi mae Georgia Warlow, actores a raddiodd o’r Drindod Dewi Sant, yn serennu.   Un arall o raddedigion y Drindod Dewi Sant, Kiera Sikora, sy'n ei chyfarwyddo ac mae’r ddrama’n adrodd hanes y garwriaeth rhwng yr artist George Romney a’r fodel Emma Hamilton, cyn i Emma ddod yn fenyw fwyaf adnabyddus Prydain ac yn gariadferch ddrwgenwog i Horatio Nelson.

Y sioe hon yw’r gyntaf i Dave ei hysgrifennu ers ei deyrnged boblogaidd iawn i Charles Hawtrey, o’r enw Oh Hello! Dewiswyd Oh Hello! fel un o’r Goreuon yn Ffrinj Gŵyl Caeredin 2016 - gŵyl gelfyddydol fwyaf y byd.

Dave yw Tiwtor Personol holl fyfyrwyr BA Acting yn y drydedd flwyddyn yn Y Drindod Dewi Sant ac roedd yn arfer bod yn actor ac yn ddigrifwr proffesiynol.  Mae ef wedi perfformio ledled y wlad, Canada ac UDA a bu’n rhedeg tri chlwb comedi yng nghanol Llundain.  Mae Dave wedi ysgrifennu llawer o ddramâu sydd wedi cael eu perfformio'n broffesiynol, yn cynnwys Who’s Afraid of Rachel Roberts, Malvolio in Stockings, Wasteland, Noe Two Thynges are More Equal ynghyd â nofel yn 1999 o’r enw Silly Mid Off. Roedd yn aelod o Gwmni Theatr y Torch ac mae wedi bod yn actor mewn naw o’u cynyrchiadau.  Mae ef bellach yn Aelod o Fwrdd Theatr y Torch.  

Mae’r drysau’n agor ar gyfer Greville’s Whore am 6.45pm, a bydd y sioe'n cychwyn am 7pm.