Edward Thomas, Dylunydd Cynyrchiadau Ffilm a Theledu yn Derbyn Cymrodoriaeth Anrhydeddus


13.07.2016

Heddiw, cafodd y Dylunydd Cynyrchiadau Ffilm a Theledu, Edward Thomas ei anrhydeddu gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ystod seremoni raddio yn Abertawe.

Ed Thomas

Mae Mr Thomas - ynghyd â’r cynhyrchydd teledu o Gastell-nedd, Julie Gardner - wedi bod yn allweddol wrth ddod â’r gyfres fyd-eang Da Vinci’s Demons i Studios Bae Abertawe ar Ffordd Ffabian.

Daeth y sioe â’r sgriptiwr o Hollywood, David S Goyer i ddinas Abertawe, yn ogystal â sgriptiwr X Files a Breaking Bad, John Shiban, a ddaeth i redeg y sioe.

Mae Ed Thomas yn arweinydd yn ei faes, gydag yntau’n dathlu 18 enwebiad ar restr fer Bafta Cymru y llynedd, yn dilyn llwyddiant pellach gyda Jack to a King, ffilm a gynhyrchwyd gan YJB Films, cwmni y mae’n rhedeg gyda’r diddanwr, Mal Pope.

Dywedodd Dr Ian Walsh, Deon Cyfadran Celf a Dylunio Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: "Mae Ed Thomas yn ysbrydoliaeth wirioneddol i ddylunwyr ac artistiaid ifanc sydd â’u bryd ar yrfa ym maes cynhyrchu ffilm a theledu. Nodwedd o waith Ed yw ei sylw i fanylder ac ansawdd pur ei gynyrchiadau. Mae Ed yn dod â’r un ymrwymiad i sicrhau bod ‘pob dim yn iawn’ wrth iddo weithio i annog a meithrin y genhedlaeth nesaf o dalent ifanc sy’n gobeithio llwyddo yn y diwydiant o bob cwr o Dde Cymru. Rwyf wrth fy modd bod Ed wedi derbyn ein gwahoddiad i ddod yn Gymrawd Anrhydeddus o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac yn arbennig felly gan fod ei Gymrodoriaeth yn gysylltiedig â Choleg Celf Abertawe."

Ar ôl derbyn y Gymrodoriaeth Anrhydeddus, dywedodd Mr Thomas: "Rwy'n hynod ddiolchgar am yr anrhydedd o gael fy ngwneud yn gymrawd o'r brifysgol. Prifysgol sy’n agos iawn at fy nghalon  ac un sy'n dal i gefnogi fy ymdrechion o fewn y diwydiant ffilm a theledu, 26 mlynedd ar ôl i mi raddio. Dyma brifysgol sy'n chwarae rhan bwysig yn natblygiad y diwydiannau creadigol yng Nghymru, cyfraniad ni ellir ei anwybyddu.

"I mi, f ddechreuodd y cyfan ar y cwrs sylfaen mewn Celf a Dylunio yma yn Y Drindod Dewi Sant. Roeddwn wedi llwyddo i ennill gradd 'ddi-ddosbarth' safon uwch celf, er mawr siom fy rhieni, a chafodd hi’n anodd gweld sut y gallwn ddilyn gyrfa mewn celf a dylunio heb sôn am barhau i astudio’r pwnc.

"Ond roeddwn yn ffodus, fe wnaeth y staff, yn cynnwys gwraig ryfeddol o'r enw Pat Briggs, weld rhywbeth nad oedd fy athrawon Safon Uwch wedi gweld. O'r diwrnod cyntaf, roedd yn amlwg fy mod wedi dod o hyd i’r hyn roeddwn yn ysu amdano - lle i fod yn greadigol drwy'r dydd, bob dydd. Fe wnaeth y bobl yma gredu pe byddwn yn datblygu’r sgiliau cywir, efallai y byddai rhywun yn barod i’m talu am ro’n i’n caru gwneud. Rwyf wrth fy modd yn cael bod yma heddiw. Rwy’n gobeithio y bydd y myfyrwyr sy'n graddio yma heddiw yn gallu edrych ‘nôl ar y cyfeillgarwch a ffurfiwyd yma ac am eu hamser yn y brifysgol hon, ac yn ein dinas, Abertawe, gyda balchder ac atgofion melys. "

Y nod wrth gychwyn cwmni YJB Films oedd creu ffilmiau nodwedd a rhaglenni teledu ar gyfer cynulleidfa fyd-eang.  Yn Abertawe hefyd y ffilmiwyd Set Fire to the Stars, gydag Elijah Wood a fu’n actio yn Lord of the Rings ac yn Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ac roedd Mr Thomas wrth galon gwaith dylunio’r cynhyrchiad.

Yn flaenorol mae wedi gweithio ar lu o gynyrchiadau, yn cynnwys Doctor Who, Torchwood a’r ddrama gyfnod United.

Dyfarnwyd gradd BA (Anrh) mewn Dylunio 3 Dimensiwn (Dylunio i’r Theatr) i Mr Thomas a graddiodd gyda gradd ddosbarth 1af am Brif Astudiaeth gan Ysgol Gelf Wimbledon. Ef oedd dylunydd cynhyrchiad bron iawn pob episod o Doctor Who o gyfres 1 i gyfres 5. Ef hefyd oedd dylunydd cynhyrchiad pob episod o Torchwood o gyfres 1 i 3, y ddau episod diwethaf o gyfres 4 ac uned waith y DU ar gyfer gweddill y gyfres honno ac ar gyfer cyfres 1 The Sarah Jane Adventures. Hefyd dyluniodd Mr Thomas yr episod peilot ar gyfer Sherlock a chyfres un ddrama gymeradwy’r BBC Outcasts a Line of Duty.

Yn sgil hyn, nid oes modd gor-ddweud maint ei ddylanwad ar ymddangosiad bydysawd Doctor Who.  Mae nodi ei fod wedi dylunio gwedd fewnol ac allanol y TARDIS ar gyfer Christopher Eccleston, David Tennant a Matt Smith, hwb Torchwood ac atig Sarah Jane Smith, yn mynd rhan fach o’r ffordd yn unig tuag at egluro ei bwysigrwydd.  

Ar y cyd â’i gwmni cynhyrchu mae gan Mr Edwards ddwy wobr Bafta Cymru ar gyfer y Dyluniad Cynhyrchiad Gorau am Set Fire to the Stars, Everything Changes a The Waters of Mars a Gwobr Bafta Cymru a Gwobr Bafta ar gyfer y Gyfres Ddrama Orau am Torchwood