INSPIRE yn cynnal ei ail Gynhadledd ADCDF ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Caerfyrddin


08.02.2016

Mae INSPIRE (Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau) yn cynnal ei ail gynhadledd ‘Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang’ (ADCDF) yn ystod Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol Nexus Cymru ar 23-24 Mawrth 2016 yng Nghanolfan Halliwell, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin.  

Bydd y digwyddiad hwn yn cynnwys cyfarfod o’r grŵp ymchwil rhyngddisgyblaethol ADCDF dan arweiniad Y Drindod Dewi Sant.

Anogir staff sydd â diddordeb mewn cymryd rhan yn y digwyddiad hwn i gyflwyno crynodeb 500 o eiriau i Dr Carolyn Hayles carolyn.hayles@uwtsd.ac.uk erbyn 26 Chwefror 2016.

Cynhelir y symposiwm hanner diwrnod brynhawn Mercher 23 Mawrth ac mae ar agor i unrhyw un sy’n ymwneud ag ADCDF yng Nghymru. Bydd yn gyfle i bawb ddod at ei gilydd o bob prifysgol yng Nghymru, gan rannu arfer gorau ac astudiaethau achos wrth gyflwyno dysgu ac addysgu ym maes ADCDF.    Bydd prif siaradwr gwadd a digonedd o gyfleoedd i staff rwydweithio a rhannu profiadau a syniadau.  

Caiff pob awdur gyfle i gyflwyno’i waith yn y gynhadledd.   

Ar ôl y gynhadledd, rhoddir hyd at fis Medi 2016 i staff lunio papur cynhadledd llawn i’w adolygu’n ffurfiol.   Cyhoeddir papurau a gaiff eu derbyn yn y cylchgrawn a adolygir gan gymheiriaid ‘Wales Journal of Learning and Teaching in Higher Education’.   

Dyfernir gwobr am y Papur Gorau i’r academydd a fydd wedi llunio’r darn gorau o waith ym marn golygyddion y cylchgrawn.   Rhoddir cymorth ariannol iddo/iddi fynd i gynhadledd a chyflwyno’i (g)waith.

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998478 neu anfonwch e-bost at  sara.f.jones@uwtsd.ac.uk