Mae criw o'r Drindod Dewi Sant yn codi arian ar gyfer Ambiwlans Awyr Cymru


28.11.2016

Mae Marlene a’i chriw o’r Drindod Dewi Sant, neu Marlene’s Marvels, wedi cyflwyno bron £4,000 i Ambiwlans Awyr Cymru. Codwyd yr arian wedi i’r criw, Louise Harris, Helen Thomas, Mel Thomas, Marlene Tobias a Melanie Lawlor-Fellowes, gymryd rhan yn Hanner Marathon Caerdydd ar 2 Hydref. Roedden nhw wedi bod yn hyfforddi gyda’r seren rygbi Gareth Thomas yn rhan o’i dîm o 100 o Angylion Alfie.

Marlene Marvels2

Meddai Louise Harris o’r Drindod Dewi Sant: “Roedd yn ddigwyddiad arbennig ac roedd cael cymryd rhan gydag Alfie a gweddill ‘Angylion Alfie’ yn brofiad gwych. Yn ddiweddarach aeth pedair ohonom – doedd Melanie Lawlor-Fellowes ddim yn gallu bod yn bresennol – i gwrdd ag Alfie yn ei siop Ambiwlans Awyr Cymru leol yn Stryd Adare ym Mhen-y-bont ar Ogwr i gyflwyno siec am yr arian a godwyd. Llwyddodd Marlene’s Marvels i godi swm arbennig sef £3914.50 a fydd yn gymorth i ariannu nifer o deithiau achub bywyd gan Ambiwlans Awyr Cymru. Cyflwynwyd y siec i reolwr y siop Sandra John gan Alfie ar ran Marlene’s Marvels. Diolchodd Sandra i ni am ein hymdrechion yn yr Hanner Marathon ac am godi swm mor arbennig i’r elusen.  Roedd nifer o’r gwirfoddolwyr hefyd yn bresennol adeg cyflwyno’r siec ac roeddent nhw’n ddiolchgar iawn am yr arian a godwyd gan Marlene's Marvels.”

Dywedodd Louise y byddai eu perthynas gydag Angylion Alfie yn parhau. Ychwanegodd: “Mae holl Angylion Alfie yn dal i fod mewn cysylltiad â’i gilydd ac, yn dilyn Hanner Marathon Caerdydd, mae nifer o'r Angylion yn ‘dal i redeg’. Mae’r geiriau hynny wedi dod yn arwyddair i ni bellach. Rydym yn cwrdd ar gyfer digwyddiadau megis y MoRun 10k a gynhaliwyd yr wythnos diwethaf yng Nghaerdydd a hefyd yn cymryd rhan mewn rasys Parkrun lleol. Mae Alfie wrth ei fodd â gwaddol y rhaglen Alfie’s Angels sydd wedi annog pob un o’i Angylion i gymryd rhan yn yr hanner marathon, rhywbeth nad oedd y rhan fwyaf ohonom yn meddwl y byddem yn ei gyflawni byth.”