Mae myfyrwraig Sarah Chappell-Smith yn gweithio i gorfforaeth ryngwladol Americanaidd wrth gwblhau blwyddyn olaf ei gradd


12.01.2017

Mae gan Sarah Chappell-Smith, un o fyfyrwyr Y Drindod Dewi Sant, CV arbennig yn barod, am ei bod yn gweithio i gorfforaeth ryngwladol Americanaidd wrth gwblhau blwyddyn olaf ei Gradd BEng Peirianneg Fecanyddol a Gweithgynhyrchu.

picture of sarah

perkin elmer

Yn wreiddiol, cynigiwyd lleoliad haf i Sarah yn ystod ei hail flwyddyn gan Perkin Elmer, gweithgynhyrchwr mwyaf y byd o offer gwyddonol dadansoddol ar gyfer diagnosis meddygol, dadansoddi gwyddonol ac uniondeb cynnyrch, ond fe wnaeth ei gwaith argraff mor dda ar y rheolwyr, maent wedi ymestyn y lleoliad nes iddi raddio’r haf yma.

 “Mae gweithio gyda chwmni rhyngwladol wedi bod yn brofiad anhygoel. Ni freuddwydiais erioed y byddwn yn cael cyfle mor wych wrth astudio fy ngradd,” meddai Sarah, cyn-ddisgybl Ysgol Gyfun Cefn Hengoed, a enillodd Myfyriwr y Flwyddyn Y Drindod Dewi Sant yn 2016. 

“Mae’r gefnogaeth rwyf wedi’i chael gan y darlithwyr yma yn Y Drindod Dewi Sant a staff Perkin Elmer wedi bod yn anhygoel. Rwyf wedi dysgu gymaint. Wrth ymgymryd â'm gwaith yn Perkin Elmer, rwy’n ymdrin â chleientiaid o wledydd tramor fel Singapore. Mae hyn wedi rhoi imi sgiliau a fydd, heb os, yn help i mi ar ôl graddio. Bu’n brofiad unigryw ac rwy’n falch iawn o’r hyn rwyf wedi’i gyflawni hyd yma.

“Buaswn yn argymell y cwrs yma’n gryf i ddarpar fyfyrwyr. Edrychwch ar beth rydw i wedi'i gael allan ohono - fy helpu i weithio ochr yn ochr â chwmni rhyngwladol, tri diwrnod yr wythnos, wrth astudio.”

Dywedodd Andrew Thorn, Uwch Ddarlithydd yn Y Drindod Dewi Sant: “Mae Sarah yn fyfyriwr sy’n gallu cyrraedd y nod - mae hi'n gwbl hyderus ac mae ganddi'r gallu i ymgymryd ag ymchwil a gofyn cwestiynau. Mae hi wedi cyflawni gwaith arbennig yn ystod ei hamser gyda ni. Mae ei gweld yn llwyddo yn Perkin Elmer yn wych, ac mae'n enghraifft arall o ba mor agos rydym yn gweithio gyda diwydiant i sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael y sgiliau hanfodol sydd eu hangen i fynd ymlaen i gael cyfleoedd gwaith gwych."

Dywedodd Mark Lambert, Cyfarwyddwr Gweithredol Perkin Elmer: “Caiff talentau Sarah eu cydnabod ar lefel uchel iawn. Bellach, Sarah yw eich meincnod ar radar Gweithrediadau Byd-eang y DU.”

Ychwanegodd Tony Shepard, Peiriannwr Prosesau: “Mae Sarah yn ardderchog - yn llawn hunan-gymhelliant. Wrth siarad am yr hyn yr hoffwn ei wneud, byddaf yn aml yn deall ei bod hi wedi’i wneud yn barod, wedi datrys nifer o faterion - rhai nad oeddwn yn gwybod eu bod gen i. Mae hi wedi bod yn rhan o feysydd darganfod newydd allweddol sydd wedi galluogi i ardal arbennig redeg yn fwy clyfar ac yn fwy cywir. Mae hi’n glod i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Os ydy Sarah yn enghraifft o fyfyrwyr yn brifysgol, mae ansawdd y myfyrwyr hynny’n rhagorol ac fe fydden i'n neidio ar y cyfle i gael un arall."

Dywedodd Mr Shephard bod Sarah yn gallu gweithio’n annibynnol. “Mae hi’n gwybod beth yw’r broblem, yn gwybod beth i’w ddadansoddi,” ychwanegodd. “Mae hi’n hyderus wrth archwilio problemau seiliedig ar wyddoniaeth ac wrth ymgymryd ag ymchwil rhagorol. Mae’r dechnoleg a’r prosesau’n unigryw iawn yma - mae hi’n gwybod sut i weithgynhyrchu a phrofi gwybodaeth a sut i ddefnyddio a phrosesu canlyniadau.”

sarah with colleague

Nodyn i'r Golygydd

Dyma Sarah gyda Neil Forshaw sydd ar hyn o bryd yn astudio BEng Peirianneg Systemau Gweithgynhyrchu yn rhan amser gyda’r Drindod Dewi Sant.  Mae Neil hefyd yn gweithio i Perkin Elmer fel peiriannwr prosesau.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk