Myfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ymweld â Ohio


16.09.2016

Mae tair fyfyrwraig o'r drydedd flwyddyn sy'n astudio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar hyn o bryd yn yr Unol Daleithiau yn ymweld â Phrifysgol Rio Grande Ohio.

ohio visit1

Mae Alexandra Deakin o Ddoc Penfro; Emily Knell-Davies o Ddyffryn Elan a Rhiannon Sinnott o Abertawe, sydd i gyd yn astudio BA Addysg Gynradd gyda SAC (Statws Athro Cymwysedig) ar gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin, wedi ennill ysgoloriaethau i edrych ar ysgolion yn yr Unol Daleithiau.

Mae'r dair fyfyrwraig yn cael amser gwych yn Ohio a ddoe, fe wnaethant ymddangos ar sianel deledu Prifysgol Rio Grande lle cawsant eu cyfweld gan Profost y Brifysgol, Dr Richard Sax am eu profiadau Prifysgol. Fe wnaethant hefyd siarad am Gymru, ei thraddodiadau, tirwedd ac iaith.

Roedd gan Alexandra, Emily a Rhiannon diddordeb mewn cyfnod dramor felly fe aethant at Kath Griffiths yn Swyddfa Ryngwladol y Brifysgol i drafod y posibiliadau. Oherwydd y cysylltiadau cryf rhwng Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Rio Grande, awgrymodd Kath dylai'r myfyrwyr dreulio amser yn Ohio.

"Rydym yn cael amser bendigedig yn Rio Grande, Ohio," meddai Emily.

"Rydym wedi derbyn croeso cynnes iawn gan bawb ry'n ni wedi cyfarfod - ac mae'r tywydd yn wych! Dyma gyfle unigryw i ddysgu am dreftadaeth a diwylliant Cymreig yn America. Rydym mor ddiolchgar i bawb yn Swyddfa Ryngwladol Y Drindod Dewi Sant a Chanolfan Madog Rio Grande am ein galluogi i gael y profiad hwn," parha.

Ers 2002, mae rhaglen gyfnewid wedi bodoli rhwng Y Drindod Dewi Sant a Chanolfan Madog ar gyfer Astudiaethau Cymreig ym Mhrifysgol Rio Grande.

Wedi'i lleoli yng nghanol un o'r aneddiadau mwyaf o Gymry America yng Ngogledd America, mae Canolfan Madog ar gyfer Astudiaethau Cymreig wedi sefydlu Canolfan Adnoddau a Llyfrgell. Mae gweithgareddau a rhaglenni'r Ganolfan yn helpu i gefnogi cadwraeth yr iaith Gymraeg a diwylliant Cymru, y celfyddydau, academyddion, y cysylltiad Cymreig-Americanaidd, ac yn hyrwyddo gweithgareddau Cymraeg-Americanaidd lleol.

Meddai Kath Griffiths, sy'n arwain ar Raglenni Astudiaethau Tramor Y Drindod Dewi Sant: "Ry'n ni'n falch iawn ein bod wedi danon tair o'n myfyrwyr o'r cwrs BA Addysg Gynradd i Rio Grande.

"Mae'r cyswllt mor bwysig i ni, er mwyn helpu i warchod y cysylltiad Cymreig-Americanaidd. Mae hefyd yn bwysig i ni yn Y Drindod Dewi Sant i greu graddedigion byd-eang ac i gynnig cymaint o gyfleoedd â phosibl i'n myfyrwyr.

"Mae gennym bartneriaethau hir dymor a sefydol rhagorol ledled y byd ac rwy'n annog pob un o'n myfyriwr i fanteisio ar rai o'r cyfleoedd gwych hyn. Bydd nid yn unig y mae nhw'n rhoi cyfleoedd addysgol gwych i'n myfyrwyr, mae nhw hefyd yn gallu newid eu bywydau."

Yn ystod yr haf, roedd cynrychiolwyr o Brifysgol Rio Grande hefyd yng Nghymru. Roedd y darlithydd, Jeanne Jindra yn Y Fenni ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol ym mis Awst a manteisiodd ar y cyfle i ymweld â'r campws Caerfyrddin i gyfarfod â staff; i archwilio cyfleoedd a phartneriaethau pellach, ac i gyfarfod â'r myfyriwr cyn iddynt adael am Ohio.

 ohio visit2   ohio visit3