Datganiadau i'r Wasg 2016

Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant yn arddangos eu doniau yng Nglan-y-Fferi

18.05.2016

Ddiwedd y mis hwn, bydd myfyrwyr trydedd flwyddyn o’r Ysgol Celfyddydau Perfformio ym Mhrifysgol Ysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, yn cymryd rhan mewn tri o berfformiadau theatr yng Nghalon Y Feri sef Canolfan Addysg Glan-y-Fferi.

Mae pob un o'r perfformiadau wedi'u dyfeisio a’u creu gan fyfyrwyr sydd ar eu blwyddyn olaf yn astudio’r cyrsiau BA Actio a BA Theatr Dylunio a Chynhyrchu yn y Brifysgol. 

Bydd y cynyrchiadau ar agor i'r cyhoedd bob dydd rhwng Mai 27-30 gyda’r myfyrwyr yn perfformio bob cynhyrchiad unwaith bob dydd - y cyntaf am 2pm, yr ail am 5pm a’r un olaf am 7pm.

Bydd addasiad Mike Kenny o The Stories of Hans Christian Anderson yn cael ei berfformio bob dydd am 2pm. Dyma gynhyrchiad sy’n addas ar gyfer y teulu cyfan sy’n adrodd hanes yr awdur enwog wnaeth ysgrifennu rhai o’n straeon plant mwyaf adnabyddus, gan gynnwys Y Dywysoges a’r Bysen, Y Fôr Forwyn Fach a Dillad Newydd yr Ymerawdwr.

Mae The Stories of Hans Christian Anderson yn archwilio sut y cafodd yr awdur drafferth gyda’i deulu, ei addysg a'i le o fewn cymdeithas. Roedd Hans Christian Anderson eisiau bod yn fardd, yn ganwr, yn nofelydd ac yn actor - a thrwy gydol y stori hon - gwelwn ef yn cwestiynu’r byd o'i gwmpas. Dyma sgript glyfar a ffraeth o dan gyfarwyddiaeth Lynne Seymour.  Mae’n gweld llawer o actorion yn ymgymryd â rôl Anderson gan gynrychioli’r gwahanol agweddau o’i bersonoliaeth.

Wave Me Goodbye yw ail berfformiad y myfyrwyr - taith trwy fywydau'r rhai sy'n cael hi'n anodd gadael môr, tir ac awyr Glan-y-Fferi. Yn addas ar gyfer rhai 12 oed a throsodd, dyma gynhyrchiad sy’n edrych ar gasgliad o gymeriadau - rhai sydd efallai’n gyfarwydd, eraill yn anghyfarwydd – wrth iddyn nhw lywio’u ffordd drwy'r safle gan eich gwahodd i wrando ar eu storïau.

Yn ystod y darn, bydd y myfyrwyr yn adrodd straeon anghyffredin mewn lleoliad rhyfeddol. Mae amser yn symud ymlaen, tirweddau’n newid ac atgofion yn pylu. Gyda chymaint yn newid, beth sy’n aros yn gyson?

Wedi’i ysgrifennu a’i berfformio gan y cast o dan gyfarwyddiaeth Cari Munn, mae Wave Me Goodbye yn archwilio’r cysyniad o ‘berthyn.’  Bydd y cynhyrchiad  hwn yn dechrau bob dydd am 5pm.

Mae'r cynhyrchiad olaf - We The Jury - yn brofiad theatrig ryngweithiol wedi’i gyfarwyddo gan Shane Nickels, lle mae penderfyniadau’r gynulleidfa yn effeithio ar ganlyniadau'r achos.

Gofynnir i chi ymuno â'r rheithgor yn Llys y Gwirionedd  Allwch chi weld y gwir, yr holl wir a dim ond y gwir? Yn euog neu’n ddieuog? Chi fydd yn penderfynu.

Bydd We The Jury yn cael ei berfformio bob dydd am 7pm ac yn addas ar gyfer y rhai 16 oed a throsodd.

Os hoffech weld myfyrwyr talentog Y Drindod Dewi Sant yn perfformio mewn ystod eang o gynyrchiadau, gallwch archebu’ch tocynnau drwy gysylltu â Heather Thomas naill ai drwy e-bostio heather.thomas@uwtsd.ac.uk neu drwy ffonio 01267 676669. Rhaid prynu pob tocyn o flaen llaw a bydd yr holl arian a godir yn cael ei roi yn ôl i Galon y Fferi (Canolfan Addysg Glan-y-Fferi) er mwyn helpu gyda datblygiad y safle.

Gwybodaeth Bellach

  1. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies: sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476