Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant yn llwyfannu’r addasiad Cymraeg cyntaf o’r Sioe Gerdd RENT


05.12.2016

Bydd myfyrwyr cwrs BA Perfformio o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn torri tir newydd y Rhagfyr hwn wrth iddyn nhw berfformio addasiad Cymraeg cyntaf y sioe gerdd boblogaidd RENT.

Cast Rent 1

Yn perfformio fel rhan o’u cwrs o fewn Canolfan Berfformio Cymru, bydd trideg o fyfyrwyr talentog y Brifysgol yn cael cyfle i serennu yn y cynhyrchiad cyffrous hwn yng Nghanolfan Gelfyddydau The Gate yng Nghaerdydd nos Wener, Rhagfyr 16eg a nos Sadwrn, Rhagfyr 17eg.

Mae’r sioe yn dilyn hynt a helynt syfrdanol grŵp o artistiaid ifanc, tlawd sy’n ceisio goroesi yn ardal yr East Village yn Efrog Newydd yn ystod cyfnod gormodedd Bohemia ddiwedd yr 80au.

Wedi’i hysbrydoli gan opera glasurol Puccini La Bohème, mae RENT yn frith o gerddoriaeth a geiriau cofiadwy gan Jonathan Larson, yn cynnwys caneuon fel Seasons of Love, Take Me or Leave Me a La Vie Boheme.

Poster Rent

Yn ôl Eilir Owen Griffiths, Cyfarwyddwr Rhaglen BA Perfformio ac Uwch Ddarlithydd y Diwydiannau Creadigol gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, dyma’r cynhyrchiad perffaith ar gyfer y myfyrwyr.

"Gyda RENT yn dathlu ugain mlynedd ers iddi agor ar Broadway roeddwn yn teimlo ei bod yn sioe addas iawn i wneud fel cynhyrchiad llawn cyntaf Canolfan Berfformio Cymru (CBC). Bellach mae bron i 30 o fyfyrwyr ar y cwrs felly mae modd cynhyrchu sioe gyfan o fewn y Ganolfan.

"Oherwydd y math o hyfforddiant rydym yn ei gynnig o fewn CBC, mae'n bwysig bod y myfyrwyr yn cael profiad o gyfuno canu, actio a dawns o fewn un cynhyrchiad - a dyma a gawn nhw wrth berfformio yn y sioe gerdd hon," atega Eilir.

Ffactor arall sy’n gwneud y cynhyrchiad hwn mor arbennig yw’r ffaith mai un o gyn-fyfyriwr Y Drindod Dewi Sant, Osian Edwards, sydd wedi cyfieithu’r gwaith.

"Mae Osian wedi llwyddo i ddal naws y gwaith ar yr iaith,” dywed Eilir.

“Mae’n arbrawf diddorol, gyda chymaint o sioeau cerdd megis Les Mis yn cael ei gyfieithu i wahanol ieithoedd, pam ddim cyfieithu RENT?"

Cafodd y sioe ei pherfformio ar Broadway am ddeuddeg mlynedd gan ennill pedair Gwobr Tony®, chwe Gwobr Drama Desk a’r Wobr Pulitzer ar gyfer Drama. Mae’r cynhyrchiad amatur hwn yn cael ei gyflwyno drwy drefniant gyda Josef Weinberger Cyf ar ran Music Theatre International Efrog Newydd.

Mae holl gast RENT yn fyfyrwyr ar gwrs gradd arloesol, BA Perfformio Y Drindod Dewi Sant.

Cafodd y cwrs ei sefydlu nôl ym mis Medi 2015 ac mae’n cael ei ddysgu dros gyfnod o ddwy flynedd trwy gyfrwng y Gymraeg, yng Nghanolfan Berfformio Cymru.  Mae’r addysgu dwys yn digwydd yng Nghanolfan Gelfyddydol The Gate, Caerdydd, gyda chyfnodau o addysgu hefyd ar gampws Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin.

Mae’r cwrs yn canolbwyntio ar baratoi myfyrwyr ar gyfer bywyd fel perfformwyr proffesiynol, bydd y BA Perfformio yn rhoi pwyslais mawr ar yr ochr ymarferol, gyda llais, corff, meddwl a gyrfa’r perfformiwr yn allweddol i gynnwys y rhaglen. Oherwydd dwyster y cwrs a’r hyfforddiant arbenigol a gysylltir ag ef, noder mai hyn a hyn o lefydd a gynhigir o fewn y cwrs yn flynyddol.

Dyma gyfle gwych i weld y myfyrwyr yn perfformio mewn addasiad o un o sioeau cerdd orau Broadway.  Bydd y sioe yn cael ei pherfformio yn y Gymraeg yng Nghanolfan Gelfyffydau The Gate yng Nghaerdydd felly ewch ati i archebu’ch tocynnau nawr!

Mae’r cynhyrchiad yn cynnwys iaith gref a themâu sy’n addas i oedolion felly mae canllaw Oed ar gyfer pobl ifanc dros 13.

Mae tocynnau ar gyfer RENT yn costio £12 / £8  ac ar gael yn uniongyrchol o Ganolfan Gelfyddydau The Gate drwy ffonio (029) 2048 3344 neu drwy ymweld â <https://uk.patronbase.com/_TheGate/Productions/P/Performances>

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r cwrs gradd BA Perfformio cysylltwch ag Eilir Owen Griffiths drwy e-bostio e.griffiths@pcydds.ac.uk

Gall ddarpar fyfyrwyr hefyd ddilyn cyfrifon y cwrs ar gyfryngau cymdeithasol drwy chwilio am Perfformio PCDDS ar Facebook a @Perfformio_PCDDS ar Twitter.

Gwybodaeth Bellach

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk