Myfyrwyr YDDS yn dylunio logo ar gyfer Menter Busnes Ewropeaidd


09.03.2016

Mae myfyrwyr Hysbysebu a Dylunio Brand Coleg Celf Abertawe, Prifysgol Cymru Y Drindod Sant (YDDS), wedi bod wrthi’n helpu menter Ewropeaidd, ECO-SystemsApp, i addysgu rhagor o athrawon i fod yn entrepreneuraidd trwy weithio gydag entrepreneuriaid. Trwy weithio gydag arbenigwyr o wlad Belg, Sbaen, Gwlad Groeg, Macedonia, yr Eidal a Slofacia, syfrdanodd myfyrwyr YDDS y tîm rhyngwladol â’u syniadau creadigol proffesiynol ar gyfer brand newydd.

Ar ôl nifer o geisiadau logo gan fyfyrwyr Hysbysebu a Dylunio Brand, dyluniad Cai Pearson a ddewiswyd ar gyfer yr ECO-SystemApp. Disgrifiwyd ei ddyluniad yn un “deinamig, cyffrous sy’n cynrychioli popeth yr oedden ni’n chwilio amdano” gan dîm ECO-SystemApp.

Nod ECO-SystemApp yw creu cymuned hunangynhaliol o addysgwyr entrepreneuriaeth sy’n gallu helpu myfyrwyr i weithio gyda busnesau go iawn, er mwyn sicrhau eu bod nhw’n cael eu traed ym myd gwaith ar ôl graddio; y nod yw meithrin cydweithrediad a phontio rhwng byd Addysg a byd gwaith er mwyn mynd i’r afael â’r bylchau sgiliau sydd gennym ni yn Ewrop.

Yn ddiweddar cydnabuwyd YDDS yn un o Brifysgolion pennaf Ewrop am ddatblygu myfyrwyr entrepreneuraidd.

Meddai’r Athro Andy Penaluna sy’n helpu i arwain y prosiect: “Oherwydd nifer fawr y syniadau gwych a ddaeth i law gan y myfyrwyr roedd rhaid i ni ddatblygu system bleidleisio ryngwladol – er mwyn i bob parti allu cyfrannu i’r penderfyniad terfynol. Ledled Ewrop rydyn ni’n gwybod bod rhaid i addysg newid ac mae’r cwrs hwn yn gwneud yn union beth rydyn ni’n ei ddweud.”

Lansiwyd y logo a'r brand newydd mewn cyfarfod ffurfiol ym Mrwsel, ac fe’u defnyddir ar draws y gymuned addysg Ewropeaidd.

Meddai Angela Williams, Cyfarwyddwr y Rhaglen Hysbysebu a Dylunio Brandiau:  “Mae’r staff darlithio o Gwrs Hysbysebu a Dylunio Brand yng Ngholeg Celf Abertawe wrth eu bodd bod dyluniad logo Cai wedi cael ei ddewis ar gyfer ECO-SystemApp. Mae wedi creu dyluniad logo treiddgar sy’n cyfleu llif y profiad dysgu.”

Meddai Cai: “Dechreuais i ar friff ECO-SystemApp pan ddaeth Andy Penaluna atom i sôn amdano. O dan y brîff roedd gofyn i ni greu 5 logo, felly mewn tîm o 4, dyluniodd pob un ohonom 5 gwahanol logo rhyngom. Roedd fy logo i’n seiliedig ar bartneriaethau trosiannol, sut mae pobl yn dysgu yn eu ffordd eu hunain a sut mae pawb yn cydweithio i gyrraedd y nod.

Wrth gwblhau’r brîff a llwyddo i sicrhau bod fy logo i’n cael ei ddewis yn ddyluniad terfynol, rydw i wedi cael profiad o gyfathrebu â chleientiaid, rhywbeth nad oedd gen i fawr o brofiad ohono cyn hynny. Rydw i wedi mwynhau gweithio gydag Andy Penaluna a’r gwledydd Ewropeaidd eraill a fu’n gysylltiedig er mwyn gwneud yn siŵr bod y logo a’r deunydd arall yn barod i’w lansio ym Mrwsel. Y nod nesaf sydd gen i yw cael y canlyniad gorau posibl yn fy ngradd a dechrau ar yrfa yn y diwydiant hysbysebu.”

I gael rhagor o wybodaeth am BA Hysbysebu a Dylunio Brand ewch i http://www.uwtsd.ac.uk/ba-advertising-brand-design/

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 225 108 / 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk