Ysgol Busnes Abertawe yn cynnal Digwyddiad Busnes Tsieineaidd


07.01.2016

Bydd Ysgol Busnes Abertawe ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Sant yn cynnal sesiynau cyflwyno ar wneud busnes ac allforio gyda Tsieina.

Cynhelir y cyflwyniadau ddydd Iau 14 Ionawr 2016 o 4:30pm i 6:00pm.  Bydd bwffe am 4.30pm gyda’r cyflwyniadau’n dilyn am 5pm yn Ysgol Busnes Abertawe.

Bydd Dan Li-Dunford, entrepreneur benywaidd o Tsieina, yn rhoi’r cyflwyniad The Importance of Understanding the Chinese Mentality and Culture when doing Business with China.

Mae Dan Li-Dunford wedi gweithio yn y Sector Mewnforio-Allforio yn Tsieina am fwy na 10 mlynedd. Bellach mae hi’n gweithio ym maes caffael rhyngwladol ar gyfer asiantaeth fewnforio yng Nghaerfaddon ac yn addysgu cyfathrebu rhyngddiwylliannol yn y Ganolfan Ieithoedd Tramor.

Bydd Dan Li-Dunford yn arwain sesiwn arbenigwr i fyfyrwyr am 2pm. Bydd y sesiwn yn gyfle anffurfiol i gwrdd â Dan a gofyn unrhyw gwestiynau.  Dylai myfyrwyr sydd â diddordeb yn y sesiwn hon gysylltu â Steve Griffiths, Deon Cynorthwyol, yn uniongyrchol steve.griffiths@uwtsd.ac.uk  

Mae Athrofa Confucius yn Y Drindod Dewi Sant yn cefnogi’r digwyddiad hwn. Mae Athrofa Confucius yn Y Drindod Dewi Sant yn borth i Tsieina i ysgolion, myfyrwyr prifysgol, busnesau a chymunedau yng Nghymru. Cychwynnwyd Athrofa Confucius â chefnogaeth Gweinyddiaeth Addysg Tsieina, ac mae Athrofa Confucius yn ganolfan bwysig ar gyfer darpariaeth Mandarin yng Nghymru.

Mae’r Ysgol Busnes, Cyllid a Rheolaeth yn Y Drindod Dewi Sant yn cyflwyno portffolio sefydledig a blaengar o gyrsiau israddedig, ôl-raddedig, ymchwil a phroffesiynol mewn pynciau sy’n gysylltiedig â Rheolaeth yng nghanol dinas Abertawe.  Mae’r Ysgol yn defnyddio dulliau cymhwysol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth, gan gynnwys profiad gwaith ymarferol, cyfleoedd ar gyfer lleoliadau gwaith rhyngwladol, dulliau dysgu arloesol dan arweiniad myfyrwyr a ‘dosbarthiadau meistr’ blaengar a gyflwynir gan weithwyr proffesiynol ac academyddion blaenllaw.

I gael mwy o wybodaeth ewch i http://www.uwtsd.ac.uk/sbs/

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth mae croeso i chi gysylltu â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 02167 225 108/ 07449 998 478 neu anfonwch e-bost at: sara.f.jones@uwtsd.ac.uk