Datganiadau i'r Wasg 2016

Ysgolhaig o Fri Rhyngwladol i fod yn Siaradwr TEDx

11.05.2016

Gyda llai na mis i fynd cyn i’r ffenomen fyd-eang  TEDx ddychwelyd i Abertawe, a phob tocyn wedi’i werthu eisoes, mae’r trefnwyr wedi cyhoeddi y bydd un o ysgolheigion y ddinas a gydnabyddir yn rhyngwladol yn camu i’r llwyfan. 

Mae’r Athro Andy Penaluna yn Gyfarwyddwr yr Athrofa Ryngwladol er Datblygiad Entrepreneuraidd Creadigol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Abertawe. Fe’i cydnabyddir yn fyd-eang am ei waith yn ymgorffori sgiliau menter a busnes o fewn addysg. Mae’r Athro Penaluna wedi cynghori’r Cenhedloedd Unedig, y Comisiwn Ewropeaidd a llywodraethau unigol ar draws y byd, ac mae’n gyfrifol am ysgrifennu’r cwricwlwm cyntaf yn y byd ym maes entrepreneuriaeth greadigol, sydd bellach wedi’i ymgorffori ar bob lefel ar draws sefydliadau addysgol ym Macedonia. Mae ei waith wedi derbyn cydnabyddiaeth trwy nifer o wobrau amlwg, yn cynnwys Gwobr y Frenhines am Hyrwyddo Menter yn 2015.

Meddai’r Athro Penaluna: “O ran cyrhaeddiad academaidd, addysg a meddwl creadigol, rwy’n credu ei bod yn bryd i ni ail-feddwl.Yn gyson clywir galwadau am bobl fwy creadigol sy’n gallu gweld cyfleoedd, meddwl am lawer o syniadau a gwneud i bethau ddigwydd. Mae eu hangen nhw ar ein heconomi, oherwydd heb entrepreneuriaid ni fydd busnesau newydd yn datblygu. Mae eu hangen nhw hefyd ar yr hyrwyddwyr cynaliadwyedd a’r ymgyrch i wneud y byd yn fwy gwyrdd, oherwydd mae’n rhaid i ni ddod o hyd i ffyrdd cadarn yn ecolegol o wneud pethau’n wahanol.

“Yn fy anerchiad i TEDxAbertawe byddaf yn awgrymu bod eu hangen nhw hefyd ar addysg, oherwydd ar hyn o bryd mae’r ffordd rydym yn gwerthuso’r hyn mae myfyrwyr a disgyblion yn ei wneud yn hollol anghywir. Dydyn nhw ddim yn cael graddau gwych am fod yn greadigol.”

Meddai Steven Stokes, Prif Drefnydd TEDxAbertawe: “Trwy’r digwyddiad hwn ein nod yw taflu goleuni ar y cornel hwn  o Gymru ac amlygu’r rhan arwyddocaol mae ein rhanbarth yn ei chwarae yn y byd heddiw. Gyda hyn mewn golwg rydym wrth ein bodd bod yr Athro Penaluna yn siaradwr yn TEDxAbertawe 2016. Mae ei ddylanwad ar y lefel uchaf yn ei faes arbenigedd yn arwyddocaol ac mae’n llysgennad i’n rhanbarth.”

Cynhelir TEDxAbertawe ddydd Sadwrn 4 Mehefin yn Adain y Celfyddydau, Theatr y Grand Abertawe. Gwerthwyd pob tocyn ar gyfer y digwyddiad o fewn tridiau iddynt fynd ar werth ym mis Ionawr.

I gael rhagor o wybodaeth am TEDxAbertawe, ewch i www.tedxswansea.com, @TedxSwansea ar Twitter, a ‘TEDxSwansea’ ar Facebook.

Nodyn i'r Golygydd

1.Llun – Yr Athro Andy Penaluna

2.I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Steven Stokes, Prif Drefnydd TEDxAbertawe, ar 07866 796985 neu e-bostiwch steven.l.stokes@gmail.com

3.Ynglŷn â TEDx, x = digwyddiad a drefnwyd yn annibynnol

Yn ysbryd syniadau gwerth eu lledaenu, mae TEDx yn rhaglen o ddigwyddiadau lleol hunan-drefnedig sy’n dod â phobl at ei gilydd i rannu profiad ar ddull TED. Mewn digwyddiad TEDx, mae fideos ‘TED Talks’ a siaradwyr byw yn cyfuno i danio trafodaeth ddofn a chysylltiad mewn grŵp bach. Brandir y digwyddiadau lleol hunan-drefnedig hyn yn TEDx, gyda x = digwyddiad TED a drefnir yn annibynnol. Mae Cynhadledd TED yn cynnig arweiniad cyffredinol i’r rhaglen TEDx, ond mae digwyddiadau TEDx unigol yn rhai hunan-drefnedig.

4.Ynglŷn â TED

Mae TED yn sefydliad dielw sydd wedi ymroi i hyrwyddo ‘Syniadau Gwerth eu Lledaenu’. Dechreuodd TED ar ffurf cynhadledd pedwar diwrnod yng Nghaliffornia bron 30 mlynedd yn ôl, ac mae wedi tyfu i gefnogi ei genhadaeth gyda lliaws o fentrau. Yn y ddwy gynhadledd TED flynyddol gwahoddir prif feddylwyr a gweithredwyr y byd i sgwrsio am 18 munud ar ystod amrywiol o bynciau. Trefnir wedyn fod llawer o’r anerchiadau ar gael, yn rhad ac am ddim, yn TED.com.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
Ffôn symudol: 07872 423 788
E-bost: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk