Academydd o’r Drindod Dewi Sant yn derbyn Gwobr ryngwladol Carlos Jaschek


25.10.2022

Mae’r Drindod Dewi Sant yn falch o gyhoeddi bod Dr Nicholas Campion, cyfarwyddwr rhaglen Meistr y Brifysgol mewn Seryddiaeth Ddiwylliannol ac Astroleg wedi derbyn Gwobr Carlos Jaschek, y wobr ryngwladol flaenllaw mewn seryddiaeth ddiwylliannol.

UWTSD is proud to report that Dr Nicholas Campion, programme director of the University’s Master’s programme in Cultural Astronomy and Astrology has been honoured with the Carlos Jaschek Award, the leading international award in cultural astronomy.

Cyflwynir y wobr bob dwy flynedd gan y Gymdeithas Ewropeaidd ar gyfer Seryddiaeth mewn Diwylliant i gydnabod cyfraniadau eithriadol i astudio perthynas seryddiaeth a diwylliant ledled y byd. Eleni, cyflwynwyd y wobr yn ystod cynhadledd y Gymdeithas yn Timosoara, Rwmania ac mae’n gydnabyddiaeth sylweddol o waith Dr Campion sydd wedi sicrhau bod y  brifysgol yn un o arweinyddion y maes.

Wrth dderbyn y wobr, dywedodd Dr Campion, sydd hefyd yn Gyfarwyddwr yr Athrofa Cytgord yn y Drindod Dewi Sant:

“Rwy’n falch iawn o dderbyn y wobr hon a hoffwn ddiolch i’r Gymdeithas Ewropeaidd ar gyfer Seryddiaeth mewn Diwylliant am yr anrhydedd arbennig hon.

Pan edrychwch ar yr unigolion sydd wedi ennill y wobr hon o'r blaen, mae'n fraint fawr i gael fy ngwaith wedi’i gydnabod fel hyn. Rwy’n teimlo bod fy ngwaith yn cynrychioli un o gryfderau mawr y brifysgol - ei rôl fel arloeswr ac fel arweinydd wrth agor disgyblaethau academaidd newydd.”

Mae Seryddiaeth Ddiwylliannol yn canolbwyntio ar yr holl ffyrdd y mae seryddiaeth yn effeithio ar ddiwylliant dynol o grefydd i wyddoniaeth, ac o wleidyddiaeth i'r celfyddydau. Mae gwaith ysgrifennu Dr Campion ei hun yn nodedig am ei ehangder enfawr o ddewiniaeth Babilonaidd hynafol o’r sêr, i wleidyddiaeth a seryddiaeth ers yr unfed ganrif ar bymtheg a moeseg archwilio’r gofod modern. Mae'n adnabyddus am ei ddwy gyfrol History of Western Astrology, y gwaith diffiniol ar y pwnc. Mae hefyd yn Aelod o Bwyllgor Gwaith Rhyngwladol y cynadleddau ar Ysbrydoliaeth Ffenomena Seryddol.

Yn dilyn y cyhoeddiad, mae Dr Campion wedi derbyn canmoliaeth gan nifer o ffigyrau blaenllaw yn y maes. Dywedodd Dr Fabio Silva, Uwch Ddarlithydd mewn Modelu Archeolegol ym Mhrifysgol Bournemouth a chyd-sylfaenydd a chyd-olygydd y Journal of Skyscape Archaeology, ac un o enillwyr blaenorol y wobr:

“Mae’r wobr hon yn deyrnged addas i gorff ysgolheictod ac ymchwil Dr Campion lle mae wedi archwilio rôl seryddiaeth ar draws diwylliant - mewn crefydd, gwleidyddiaeth, athroniaeth, y celfyddydau a’r amgylchedd adeiledig. Trwy ei swydd fel cyfarwyddwr yr M.A. mewn Seryddiaeth Ddiwylliannol ac Astroleg ers 2004 (ers 2007 ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant) mae wedi dysgu cenhedlaeth o fyfyrwyr am bwysigrwydd yr awyr mewn diwylliant hynafol a modern.”

Dywedodd Ed Krupp, Cyfarwyddwr Arsyllfa Griffith Los Angeles:

“Mae Dr Campion wedi darparu model calonogol i eraill, a bydd y gydnabyddiaeth hon yn helpu i amlygu’r meddylgarwch a’r cyfranogiad gweithredol y mae wedi’i gyflwyno i’n hastudiaethau.”

Ychwanegodd J. McKim Malville, Athro Emeritws a chyn Gadeirydd Astrogeoffiseg yn yr Adran y Gwyddorau Astroffiseg a Phlanedol ym Mhrifysgol Colorado, sydd hefyd wedi ennill y wobr yn y gorffennol:

“Mae gwaith Dr Campion yn dangos sut mae cymaint o agweddau ar ddiwylliant dynol yn gysylltiedig â’n syniadau am seryddiaeth, trwy ei ddysgeidiaeth a’i ymchwil, wedi agor ein llygaid i gymhlethdod a chyfoeth ein hymwneud â’r nefoedd.”

Sefydlwyd y wobr i goffau cyfraniadau rhagorol Carlos Jaschek a fu farw yn Ebrill 1999, yn athro emeritws ym Mhrifysgol Strasbwrg, cyfarwyddwr Arsyllfa Strasbwrg a chrëwr y ganolfan wybodaeth ar gyfer data stellar. Roedd yn astroffisegydd adnabyddus a weithiodd yn bennaf gyda ffiseg serol a thetaxonomeg sbectra serol.

Gwybodaeth Bellach

Am wybodaeth bellach, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076