Artist ifanc o Gymru wedi ennill Gwobr Gymreig bwysig


22.04.2022

Mae Tomos Sparnon, un o raddedigion Celf Gain PCYDDS, wedi ennill Gwobr Datblygu Jiwbilî  Arian werth £2,500, gwobr fawreddog a ddyfarnwyd yn flynyddol gan Gwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru.

 

Tomos Sparnon, has won the Silver Jubilee Development Award worth £2,500, a prestigious Award made annually by the Worshipful Livery Company of Wales.

Mae Tomos, sy’n  24 mlwydd oed, wedi ennill sawl gwobr fel arlunydd; mae ef hefyd yn gerflunydd medrus, yn defnyddio deunyddiau clai a charreg, sydd wedi arddangos ei waith yn y ddau faes hyn.

Gwnaiff y wobr hon alluogi Tomos i greu cyfres o gerflunweithiau cyfoes ar thema’r Fam a’r Plentyn. Gobeithir y caiff y gweithiau gorffenedig eu harddangos mewn amrywiol orielau o gwmpas Cymru yn y dyfodol agos;  gwnaiff Tomos ddefnyddio’r cyfleoedd hyn hefyd ar gyfer rhoi sgyrsiau am y cerflunweithiau a’r broses a ddefnyddiwyd ganddo i’w creu.

Wedi’i sefydlu yn 1993 fel Urdd Lifrai Cymru er mwyn hyrwyddo addysg, y celfyddydau, gwyddoniaeth a thechnoleg yng Nghymru, rhoddwyd i’r Urdd, yn 2013, Siarter Frenhinol, a chafodd hi ei hailenwi’n Gwmni Lifrai Anrhydeddus Cymru (Worshipful Livery Company of Wales - WLCOW).


Mae WLCOW wedi ymrwymo ei hun i helpu pobl ifanc ledled Cymru i ddatblygu eu talentau a’u sgiliau drwy gynnal rhaglen Wobrau o ysgoloriaethau a bwrsarïau ar gyfer myfyrwyr mewn ysgolion, prifysgolion a cholegau technegol, yn ogystal â phrentisiaid a phobl ifanc sydd yn y lluoedd arfog. Yn 2018, dathlodd y Cwmni, a sefydlwyd yn 1993, ei Jiwbilî Arian.

 

 

 

Tomos, 24, is an award winning painter and an accomplished sculptor of clay and stone materials and has exhibited in both these areas.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk