Athrofa Confucius y Drindod Dewi Sant yn cynnal prawf Tsieinëeg i Ieuenctid ar gyfer plant Abertawe


18.05.2022

Ar 14 Mai 2022 ymgasglodd plant o  gymuned Tsieineaidd Abertawe yn Adeilad IQ y Drindod Dewi Sant i gymryd y Prawf Tsieinëeg i Ieuenctid (YCT).

On 14 May 2022 children from the Swansea Chinese community gathered at UWTSD’s IQ Building to take the Youth Chinese Test (YCT).

Dyma'r tro cyntaf mewn dwy flynedd i'r plant, sydd wedi cofrestru yn Ysgol Tsieinëeg Athrofa Confucius, allu cymryd y prawf a gydnabyddir yn rhyngwladol, ers codi cyfyngiadau Covid. Er gwaethaf y tarfu ar addysgu a achoswyd gan Covid dros y ddwy flynedd ddiwethaf, roedd llawer o rieni a phlant yn frwdfrydig i fanteisio ar y prawf. Gwnaeth cyfanswm o 58 o  blant, rhwng 7 a 15 oed, sefyll arholiadau Lefel 2, 3 a 4 Tsieinëeg i Ieuenctid.

Tsieinëeg i Ieuenctid yw’r prawf safonedig rhyngwladol a sefydlwyd ar gyfer dysgwyr Tsieinëeg o dan 15 oed sydd ag iaith heblaw Tsieinëeg yn famiaith iddynt. Er bod disgyblion yr Ysgol Tsieinëeg yn Tsieineaid o ran ethnigrwydd, nid yw pob un ohonynt yn gallu darllen ac ysgrifennu Tsieinëeg pan fyddant yn cofrestru yn yr ysgol am y tro cyntaf. Sefydlwyd yr ysgol gyda'r nod penodol o sicrhau bod gan blant o gefndir Tsieineaidd sgiliau cyfathrebu rhagorol yn yr iaith Tsieinëeg ar gyfer eu haddysg a’u gobeithion am swydd yn y dyfodol, a hefyd i'w galluogi i gyfathrebu â'u teulu estynedig yn Tsieina.

Dywedodd Lisa Liu, Cyd-gyfarwyddwr y Tsieinëeg yn Athrofa Confucius: "Gan mai dyma'r tro cyntaf mewn dwy flynedd i’r prawf Tsieinëeg i Ieuenctid gael ei gynnal, gwnaeth staff Athrofa Confucius lawer o waith paratoi trylwyr, gan drefnu cofrestru, cwblhau gwaith papur ac yn bwysicaf oll, paratoi'r plant fel y gallent gymryd y prawf yn gwbl hyderus o sicrhau canlyniadau da. Rwy'n falch o'r plant a'r staff am gymryd cymaint o ofal i sicrhau bod yr holl drefniadau ar y dydd mor llwyddiannus.”

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Krystyna Krajewska yn k.krajewska@uwtsd.ac.uk

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076