Cynhadledd Dogfennu Jazz 2022


04.10.2022

Bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant mewn partneriaeth â Threftadaeth Jazz Cymru, yn cynnal pedwaredd gynhadledd flynyddol Dogfennu Jazz yng Nghanolfan Dylan Thomas yn Abertawe, rhwng 9 a 12 Tachwedd.

Jazz Heritage Wales is the oldest multi-media Jazz Collection in the UK and is the only Collection specialising in women’s jazz music and the cultural inheritance of African American music in Wales, based at the University’s Dylan Thomas Centre.

Bydd y gynhadledd eleni yn canolbwyntio ar thema amrywiaeth a'r nod yw creu fforwm rhyngddisgyblaethol cynhwysol ac eang ei gwmpas er mwyn miniogi ymwybyddiaeth, rhannu astudiaethau a phrofiadau, a chanolbwyntio'r drafodaeth ar agweddau niferus amrywiaeth mewn jazz heddiw.

Y prif siaradwyr fydd Dr Joan Cartwright, awdur, lleisydd a chyfansoddwr jazz a blues byd enwog, a Dr Francesco Martinelli, hanesydd jazz enwog, addysgwr ac awdur "The History of European Jazz".  Ymhlith y siaradwyr eraill fydd Jenna Bailey, awdur o Ganada, hanesydd llafar a gwneuthurwr ffilmiau dogfen sydd wedi ennill gwobrau, y bydd ei llyfr nesaf ar Fand Merched Ivy Benson.

Fe fydd perfformiadau byw hefyd gan Burum, band unigryw Cymreig sy'n asio traddodiad gwerin Cymru a jazz, gyda pherfformiadau eraill i'w cadarnhau.

Treftadaeth Jazz Cymru yw'r casgliad Jazz aml-gyfrwng hynaf yn y DU, a hwn yw'r unig gasgliad sy'n arbenigo mewn cerddoriaeth jazz merched ac etifeddiaeth ddiwylliannol cerddoriaeth Americanaidd Affricanaidd yng Nghymru, wedi'i leoli yng Nghanolfan Dylan Thomas y Brifysgol. Dechreuodd yn 1986 gyda Hanesion Llafar ac adolygiad o unrhyw ddeunydd tebyg yng nghasgliadau archifol Cymru a’r DU. Dros y blynyddoedd, casglwyd llawer o Hanesion Llafar. Creodd y cysylltiadau hyn sylfaen gwaith Prosiect a rhoddion parhaus.

Meddai'r Athro Jen Wilson, pianydd Jazz, awdur, cyfansoddwr a sylfaenydd Treftadaeth Jazz Cymru: "Mae'r Gynhadledd yn fenter newydd i ni a dylai ennyn diddordeb rhyngwladol yn nhreftadaeth ddiwylliannol Cymru sydd ar gael yn ein Casgliadau.  Rwy'n ddiolchgar i'n Bwrdd Ymddiriedolwyr, gwirfoddolwyr a'r Drindod Dewi Sant am ddiogelu'r archif ddiddorol a phwysig hon ar gyfer y cenedlaethau i ddod.

Ychwanegodd: "Hanesion Llafar sydd wrth wraidd unrhyw brosiect hanes neu dreftadaeth, gan ddatgelu bywydau'r anenwog yn ogystal â'r sêr mawr. Mae'r holl straeon hyn yn helpu i lunio sut y datblygodd ein treftadaeth ddiwylliannol.

"Yn ddiweddar, mae'r Brifysgol Agored wedi defnyddio ein gwaith ymchwil ar gyfer eu cyfres cerddoriaeth How Jazz Came to Wales. Defnyddiodd y rhaglen ddogfen BBC4 ar y gantores blues Ottilie Patterson, ‘My Name is Ottilie’, hefyd ein gwaith ymchwil a Hanes Llafar Ottilie. Cafodd ei gwneud gan DoubleBand Films a chaiff ei dangos yn 2023. "

Meddai'r Athro Ian Walsh, Profost Campysau Abertawe a Chaerdydd Y Drindod Dewi Sant, "Mae Dogfennu Jazz 2022 yn llawer mwy na chynhadledd academaidd, ac mae'n ddathliad o’r rôl unigryw y mae jazz wedi ei chwarae wrth lunio tirwedd ddiwylliannol a chreadigol Abertawe ar ddiwedd y 19eg a dechrau'r 20fed ganrif. Cynigodd lwyfan gweladwy ar gyfer amrywiaeth a chynhwysiant mewn oes pan oedd y naill a’r llall yn brin."

Bydd y gynhadledd yn codi'r cwestiynau canlynol:

Pwy sy'n rhoi llais i amrywiaeth yn y byd jazz?

Beth mae amrywiaeth yn ei olygu mewn Astudiaethau Jazz yn benodol?

Ydy jazz, yn arfer cerddorol a chymdeithasol, yn cyfrannu i ddeialog rhyngddiwylliannol?

Ydy jazz wedi pontio ffiniau y tu hwnt i'w isddiwylliannau?

Ydy amrywiaeth a chynhwysiant yn broblemau o fewn addysg ac ymchwil prif ffrwd, rhaglenni, safbwyntiau, moeseg, a methodolegau?

Beth allwn ni ei ddweud am ymarfer jazz, ei hanesion, a'i gymunedau?

Cyhoeddwyd galwad am bapurau sy'n mynd i'r afael â'r thema amrywiaeth ac mae'n cynnig y pwyntiau gadael canlynol:

* Jazz ar/mewn Ffilm a Theledu

* Jazz yn Arfer Cymdeithasol

* azz a Thechnoleg

* Jazz a Rhyw

* Jazz a Rhywioldeb

* Jazz a Gwleidyddiaeth

* Jazz ac Estheteg

* Jazz a Diwylliant Gweledol

* Jazz ac Anabledd

* Jazz a Gwaith Byrfyfyr

* Jazz a'r Amgylchedd/Ecoleg

* Jazz a'r byd rhithwir/AI

* Jazz a Llesiant

* Arfer Perfformio Jazz

* Jazz yn y Dychymyg Poblogaidd

* Jazz yn Ddisgwrs

* Jazz a'i Etifeddiaeth Treftadaeth

* Jazz a'i Chymunedau Sy'n Dod i'r Amlwg

Mae Treftadaeth Jazz Cymru yn ddiolchgar am gefnogaeth Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ynghyd â Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a Jazz Aberhonddu.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk