Cystadleuwyr rownd derfynol WorldSkills y DRindod Dewi Sant yn barod i chwifio’r faner dros Gymru


12.10.2022

Mae wyth o fyfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brysur yn hyfforddi a pharatoi i gystadlu yn rowndiau terfynol cenedlaethol rhaglen datblygu cystadleuaeth WorldSkills UK eleni.Mae pump yn fyfyrwyr yn Academi Sgiliau Gweithgynhyrchu Uwch y Brifysgol ac mae tri yn y rownd derfynol yn astudio Seiberddiogelwch a Seilwaith Rhwydwaith yn y Brifysgol.

Eight University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) students are training hard in readiness to compete at the national finals of this year’s WorldSkills UK competition-based development programme.

Byddant yn ymuno â 500 o gystadleuwyr yn y rownd derfynol sy'n cystadlu am wobr aur, arian ac efydd yn y cystadlaethau, a gynhelir mewn lleoliadau ym mhob cwr o’r DU.

Y lleoliadau cystadlu hyn yw Barking a Dagenham, Belfast Metropolitan, Blackpool a’r Fylde, Caerdydd a'r Fro, Caeredin, a cholegau Middlesbrough, a fydd yn cynnal cyfanswm o 62 o rowndiau terfynol yn yr wythnos sy'n dechrau ar 14 Tachwedd.

Mae'r rowndiau terfynol cenedlaethol wedi'u cynllunio i hybu sgiliau a hyder. A gallai cystadleuwyr sy'n creu argraff o dan bwysau, eu gweld eu hunain yn cynrychioli'r DU yn y "gemau olympaidd sgiliau" yn Ffrainc yn 2024.

Meddai Lee Pratt, Rheolwr Academi Sgiliau Gweithgynhyrchu Uwch Y Drindod Dewi Sant: "Rydym yn hynod falch o'n myfyrwyr a'u cyraeddiadau hyd yn hyn yn y gystadleuaeth eleni, mae'r bar wedi'i godi'n uwch unwaith eto! Roedd safon y cystadleuwyr ledled y DU yn eithriadol o uchel felly mae cael 5 myfyriwr AMSA i gyrraedd y rowndiau terfynol yn rhagorol. Nawr byddwn yn canolbwyntio ein hymdrechion ar baratoi ar gyfer rowndiau terfynol y DU a gynhelir yn Blackpool ym mis Tachwedd eleni ac rydym yn dymuno'r gorau i'n holl beirianwyr ifanc talentog."

Cystadleuwyr Y Drindod Dewi Sant yw:

Alfie Salter – CNC Melino

Cameron Quinn – CNC Melino

Rhys Vincent – CNC Turnio

Rhodri Jones – CNC Turnio

O amgylch Kanda – CNC Turnio

Daniel Carlson - Seiberddiogelwch

Silvia Settle – Seiberddiogelwch

Ezzulddin Alakkar - Technegydd Seilwaith Rhwydwaith

Three finalists are studying Cyber Security and Network Infrastructure at the University.

Dywedodd Kapilan Radhakrishnan, Cyfarwyddwr Academaidd Cyfrifiadura Cymhwysol yn y brifysgol: “Mae tri o’n myfyrwyr Cyfrifiadura Cymhwysol drwodd i Rowndiau Terfynol y DU sy’n gyflawniad gwych i’r ysgol a’r myfyrwyr eu hunain. Mae hyn yn dangos bod ansawdd yr addysgu, yr hyfforddiant a'r gefnogaeth yr ydym yn eu darparu i'n myfyrwyr i fod yn gystadleuol ar lefel uchel iawn. Mae’r gystadleuaeth nid yn unig yn profi sgiliau technegol a gwybodaeth myfyrwyr ond yn eu galluogi i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy a rhyngbersonol sy’n hanfodol i fod yn llwyddiannus yn eu gyrfa. Dymunaf y gorau i’m holl fyfyrwyr ar gyfer y Rowndiau Terfynol!”

Mae pum cystadleuydd CNC o FSG Tool and Die Ltd, sy'n cael eu cefnogi gan yr Academi, hefyd drwodd i'r rowndiau terfynol. Bellach byddant yn dilyn cynllun hyfforddi 3 mis dwys i baratoi ar gyfer rowndiau terfynol Y DU i'w cyflwyno yn AMSA Y Drindod Dewi Sant ochr yn ochr â'r rhai sydd wedi cyrraedd rownd derfynol y Brifysgol. Bydd hyn hefyd yn golygu bod  pawb yn teithio i Blackpool ym mis Hydref i gymryd rhan mewn gwersyll cist hyfforddi gydag arbenigwyr blaenllaw WorldSkills.

Meddai Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol WorldSkills UK, Ben Blackledge: "Hoffwn longyfarch pawb a gofrestrodd ar gyfer ein cystadlaethau eleni, yn enwedig y rhai sydd bellach yn mynd ymlaen i gystadlu yn rowndiau terfynol mis Tachwedd.

"Rydym yn gyffrous iawn am fynd â'r sioe ar daith eleni eto gyda'r rowndiau terfynol yn cael eu cynnal gan golegau ledled Y DU. Rydym yn gobeithio y bydd gweld y rowndiau terfynol yn bersonol neu ddal i fyny â'n cynnwys ar-lein yn ysbrydoli rhagor o bobl ifanc i ddatblygu eu sgiliau a rhoi cynnig ar un o'n cystadlaethau y flwyddyn nesaf.

"Mae ein cystadlaethau a'n rhaglenni datblygu sy'n seiliedig ar gystadleuaeth yn rhoi'r sgiliau gydol oes, o'r radd flaenaf i brentisiaid a myfyrwyr a fydd yn helpu i gynyddu cynhyrchiant a chystadleurwydd y DU."

Meddai Barry Liles OBE, Dirprwy Is-Ganghellor (Sgiliau a Dysgu Gydol Oes) Y Drindod Dewi Sant: "Yn brifysgol rydym yn falch o gael cynifer o fyfyrwyr yn cyflawni'r safonau gofynnol i gystadlu yn rowndiau terfynol y DU, un cam i ffwrdd o lwyfan y byd. Mae hefyd yn arwyddocaol bod y myfyrwyr hyn yn cynrychioli'r brifysgol a'r rhanbarth mewn meysydd sydd o bwys allweddol i economi Cymru. Dymunwn bob lwc iddynt ar eu taith."

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk