Darlith Athrawol ddiweddaraf y Drindod Dewi Sant i ganolbwyntio ar Archaeoleg Ardal Ddwyreiniol Môr y Canoldir


01.03.2022

Caiff y ddarlith athrawol nesaf i’w chynnal yn Y Drindod Dewi Sant ei rhoi gan yr Athro Louise Steel ar ddydd Mercher, Mawrth 16eg am 4yp.

Caiff y ddarlith athrawol nesaf i’w chynnal yn Y Drindod Dewi Sant ei rhoi gan yr Athro Louise Steel ar ddydd Mercher, Mawrth 16eg am 4yp.

Y digwyddiad hwn yw’r diweddaraf mewn cyfres o ddarlithoedd misol sy’n dathlu a rhannu arbenigedd a chyflawniadau Athrawon sydd newydd gael eu penodi.

Yn ystod ei darlith, sydd â’r teitl ‘An Archaeological Odyssey: O Gaza i Gymru’, bydd yr Athro Steel yn mynd â ni ar daith drwy ei hymchwil, yn canolbwyntio ar dri maes allweddol sydd wedi llunio ei hysgolheictod. Wedi’i lleoli ar gampws Llambed y Brifysgol, meddai’r Athro Steel:

“Rwyf wrth fy modd yn cymryd rhan yng nghyfres darlithoedd Athrawol eleni, ac yn edrych ymlaen yn fawr at groesawu pawb i gampws Llambed.

Yn ystod y ddarlith, gobeithiaf drafod fy nhaith ymchwil, sy’n cynnwys tri maes allweddol. Mae’r rhain yn cynnwys fy ngwaith archaeolegol gyda chymunedau mewn tirweddau a ymleddir, megis Gaza a Chyprus, fy nghwaith yn ceisio deall bywydau cymdeithasol pobl drwy eu diwylliant materol, ac yn olaf, Materoliaethau Newydd – yn mewnosod pobl yn y byd a gweithio gyda deunyddiau.”

Graddiodd yr Athro Louise Steel yn 1988 o Brifysgol Lerpwl gyda gradd dosbarth cyntaf mewn Archaeoleg Ardal Ddwyreiniol Môr y Canoldir cyn mynd ymlaen i gwblhau ei PhD yng Ngholeg Prifysgol Llundain yn 1993. Gwnaeth ei hastudiaethau doethurol ganolbwyntio ar Ddefodau Claddedigaethol Cyprus yn ystod y trawsnewidiad o’r Oes Efydd i’r Oes Haearn.

Rhwng 1995 a 1998, bu hi’n Gymrawd Ôl-ddoethurol yr Academi Brydeinig ym Mhrifysgol Caeredin, wedi gweithio’n flaenorol fel darlithydd Archaeoleg Glasurol rhan-amser ym Mhrifysgol Reading. O Gaeredin, symudodd hi i Israel ac yno, penodwyd hi yn Gyfarwyddwr Gweithredol yr Ysgol Archaeoleg Brydeinig gynt yn Jeriwsalem (British School of Archaeology, Jerusalem (BSAJ), ond erbyn hyn, The Kenyon Institute), cyn ymuno â staff academaidd Llambed yn 2000.

Ychwanegodd yr Is-ganghellor, yr Athro Medwin Hughes, DL:

“Rwyf wrth fy modd bod yr Athro Steel yn cyflwyno ei darlith athrawol fel rhan o ddathliadau eleni ar gyfer Diwrnod y Sylfaenwyr. Mae ein cyfres o ddarlithoedd athrawol yn arddangos lled ac ansawdd yr ymchwil yr ymgymerir ag ef yn Y Drindod Dewi Sant. Mae’n cynnig cyfle i’n hathrawon rannu eu hymchwil gyda chynulleidfa eang, gan gynnwys aelodau’r cyhoedd, ym mhresenoldeb eu teuluoedd, cyfeillion gwadd a chydweithwyr."    

Caiff y ddarlith sefydlu ei chynnal ddydd Mercher, Mawrth 16eg am 4yp yn Llyfrgell y Sylfaenwyr, Campws Llambed, ac ar-lein drwy Microsoft Teams.

Mae’r digwyddiad hwn am ddim ond gofynnir yn garedig i westeion archebu lle ymlaen llaw drwy anfon e-bost at: Digwyddiadau-Events@uwtsd.ac.uk 

Gallwch hefyd ymuno ar-lein trwy Microsoft Teams

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076