Diwrnod Eiddo Deallusol y Byd 2022


26.04.2022

Bob blwyddyn ar 26 Ebrill mae’r Drindod Dewi Sant yn dathlu Diwrnod Eiddo Deallusol y Byd. Gan mai’r thema eleni yw ED ac Ieuenctid: Arloesi ar gyfer Gwell Dyfodol, mae hyd yn oed yn fwy perthnasol i ni, wrth i ni gydnabod dyfeisgarwch a chreadigrwydd ein myfyrwyr a’n cyn-fyfyrwyr sy’n datblygu syniadau creadigol yn gyson i sbarduno newid cadarnhaol.

Adam Higgins, a final year MSc Industrial Design student has created PreMedPrep, a collection of medical preparation toys that aim to reduce anxiety and fears that children experience in the lead up to common medical procedures.

Mae Adam Higgins, myfyriwr ar ei flwyddyn olaf sy’n astudio MSc Dylunio Diwydiannol, yn enghraifft nodedig. Ei brosiect arloesol ef yw PreMedPrep, casgliad o deganau paratoi ar gyfer sefyllfaoedd meddygol sy’n anelu at leihau’r pryder a’r ofnau mae plant yn eu hwynebu yn y cyfnod cyn gweithredoedd meddygol cyffredin. Un o’i gynhyrchion yw Elio yr Eliffant, sy’n dangos gweithred feddygol mewn ffordd realistig ac yn defnyddio dysgu drwy weld i roi cymorth emosiynol a gwybyddol i blant. Cafodd ei dreialu’n ddiweddar yn Hosbis Plant Tŷ Hafan, lle’r oedd ei lwyddiant yn glir, gan fod plant eisiau eu tegan Elio eu hunain i fynd adref gyda nhw.

Meddai Adam: “Roeddwn i’n falch i weld canlyniadau cadarnhaol yr astudiaeth brawf; mae wedi rhoi cadarnhad pellach fod y cynnyrch yn fuddiol wrth wneud profion gwaed ar blant. Bu’r gefnogaeth gan Hosbis Plant Tŷ Hafan yn anhygoel drwy gydol cam gwerthuso’r cynnyrch.

Mae’r cynnyrch eisoes wedi cael yr anrhydedd o ymddangos ar y rhestr ‘100 o syniadau i newid y byd’, yn y Global Grad Show 2020, lle cafodd ei ddewis o blith 1,600 o gyflwyniadau o 270 o brifysgolion ledled y byd. Mae’r math hwn o gyhoeddusrwydd yn wych, ond gall hefyd arwain at broblemau os nad yw myfyriwr yn barod ar gyfer y byd Eiddo Deallusol.

Adam Higgins, a final year MSc Industrial Design student has created PreMedPrep, a collection of medical preparation toys that aim to reduce anxiety and fears that children experience in the lead up to common medical procedures.

Esboniodd Kath Penaluna, Rheolwr Menter y Drindod Dewi Sant ac aelod o grŵp cynghori addysg IPUC Swyddfa Eiddo Deallusol y DU, fod y Twrnai Patent, Tom Baker, yn cefnogi ein myfyrwyr yn rheolaidd gydag arweiniad a chymorth i ddiogelu eu dyfeisiau arloesol. Meddai: “Mae cefnogaeth Tom wedi bod yn hanfodol ac mae’n ein helpu i sicrhau bod ein myfyrwyr yn elwa o ddatblygu eu heiddo deallusol. Mae Hawliau Dylunio ar gyfer Elio a pherchnogaeth glir o’r hawlfraint mewn unrhyw gyhoeddiadau yn ganolog i fynd â’r ddyfais arloesol hon i’r farchnad. Mae gan y Drindod Dewi Sant hanes ardderchog o helpu ein myfyrwyr i reoli eu heiddo deallusol, fel y gallant symud ymlaen gyda’r hyder sydd ei angen arnynt i lwyddo.”

Ychwanegodd Adam: “Dros y flwyddyn ddiwethaf, rwyf wedi bod yn canolbwyntio ar ddatblygiad parhaus PreMedPrep ac yn gweithio tuag at fasnacheiddio'r cynnyrch. Yn ystod y cyfnod hwn, rwyf wedi bod yn cydweithio â Hosbis Plant Tŷ Hafan a thrydydd partïon allanol eraill i hyrwyddo datblygiad y cynnyrch a dilysu’r cynnyrch i’w ryddhau ar y farchnad.

“Mae Diwrnod Eiddo Deallusol y Byd yn ddiwrnod gwych i gydnabod priodweddau deallusol y cynnyrch a phwysigrwydd diogelu’r dyluniadau.  Gyda chyngor a chefnogaeth gan Kath a Tom, rwyf wedi gwneud cais llwyddiannus i gofrestru dyluniad Elio yr Eliffant. Mae hyn yn rhan allweddol o hynt y cynnyrch yn y dyfodol a bydd yn rhoi hyder i mi wrth arddangos y cynnyrch yn gyhoeddus yn sioe New Designers ym mis Gorffennaf.”

Adam Higgins, a final year MSc Industrial Design student has created PreMedPrep, a collection of medical preparation toys that aim to reduce anxiety and fears that children experience in the lead up to common medical procedures.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk