Gorymdaith a Gwasanaeth yn Abertawe yn dathlu dechrau addysg uwch yng Nghymru


28.06.2022

Ddydd Gwener, 24 Mehefin, cynhaliodd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant orymdaith drwy ddinas Abertawe o gampws Dinefwr i Eglwys y Santes Fair i ddathlu daucanmlwyddiant y Brifysgol.

On Friday, 24 June, the University of Wales Trinity Saint David held a procession through the city of Swansea from the Dynevor campus to St Mary’s Church to celebrate the University’s Bicentenary.

Mae’r deucanmlwyddiant yn coffáu sefydlu Coleg Dewi Sant Llanbedr Pont Steffan yn 1822 pan osododd yr Esgob Thomas Burgess, Esgob Tyddewi, y garreg sylfaen a oedd yn nodi dechrau addysg uwch yng Nghymru. Mae’r deucanmlwyddiant yn gyfle i ddathlu cyfraniad holl gampws y Brifysgol ar draws y rhanbarth.

Cynhaliwyd y gwasanaeth dathlu yn Eglwys y Santes Fair i gydnabod cyfraniad campws Abertawe’r Brifysgol i addysg uwch yng Nghymru, ac yn arbennig i gydnabod cyfraniad hanesyddol y Brifysgol i Gelf ac addysg a’i hymrwymiad i ddatblygu dysgu technegol a chymhwysol mewn gwyddoniaeth, technoleg a pheirianneg.

Gweinyddwyd y Gwasanaeth gan y Parchg Sam Aldred, Caplan Campws Abertawe gyda’r Gwir Barchedig John Lomas, Esgob Abertawe ac Aberhonddu yn bresennol.

Ymhlith y gwestai roedd Mrs Louise Fleet, CStJ, JP, Arglwydd Raglaw EM dros Orllewin Morgannwg, Mr Stephen Rogers, Uchel Siryf Gorllewin Morgannwg, Arglwydd Faer Abertawe y Cynghorydd Mike Day, Cynghorwyr Abertawe yn ogystal â myfyrwyr, cyn-fyfyrwyr a staff presennol a chyn-staff.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk