Graddedigion wedi’u dewis ar gyfer arddangosfa ffotograffiaeth fawr yng Nghaerdydd


17.11.2022

Mae pedwar o raddedigion Ffotograffiaeth Coleg Celf Abertawe, y Drindod Dewi Sant wedi’u dewis ar gyfer arddangosfa fawr yn Ffotogallery yng Nghaerdydd, sy’n rhedeg rhwng 4 Tachwedd a 17 Rhagfyr.

Photography Graduates exhibiting at Ffocws - Ffotogallery Cardiff

Mae’r arddangosfa o’r enw Ffocws yn rhan o genhadaeth Ffotogallery i gefnogi egin artistiaid ac artistiaid ar ddechrau eu gyrfa. Ei nod yw edrych ar raddedigion diweddar sydd wedi astudio’r celfyddydau gweledol yng Nghymru yn ogystal â chynnig cyfleoedd i’r rheiny nad ydynt wedi derbyn addysg gelf a chreadigol ffurfiol.

Gan raddio o Goleg Celf Abertawe, y Drindod Dewi Sant yn 2022, astudiodd Ada Marino a Jack Winbow y rhaglen BA (Anrh) Ffotograffiaeth Ddogfennol a Gweithredaeth Weledol, ac astudiodd Dione Jones a Laurentina Miksys y rhaglen BA (Anrh) Ffotograffiaeth yn y Celfyddydau.

Mae Ffotogallery yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru i gyflwyno gwaith deuddeg artist gwych sy’n herio proses, cyfrwng a chymhwysiad ffotograffiaeth. Mae arddangosfa Ffocws yn rhoi lle amlwg i’r pedwar sydd wedi graddio o’r Drindod Dewi Sant ochr yn ochr ag wyth ffotograffydd arall sydd oll yn creu gwaith sy’n ysbrydoli deongliadau a safbwyntiau newydd.

Yn ogystal ag arddangos eu gwaith yn sefydliad ffotograffig mwyaf blaenllaw Cymru, caiff yr artistiaid eu cefnogi drwy raglen datblygu proffesiynol chwe mis o hyd wedi’i theilwra ar eu cyfer.

Mae Ffotogallery yn diolch i’r Drindod Dewi Sant am ei chefnogaeth hael i wneud yr arddangosfa hon yn bosibl. Mae’r Brifysgol yn gweithio’n galed i roi mynediad i bobl ym mhob cam o addysg ac o bob cefndir i gyfleoedd addysgol ac i ddatblygu’u gyrfa. Gyda’r nod o drawsnewid addysg a thrawsnewid bywydau, mae’r Brifysgol yn dilyn dull sector deuol gan weithio gyda busnesau a phartneriaid ledled y wlad i ddarparu cyfleoedd gwell i bobl Cymru ac i hyrwyddo doniau lleol.

Meddai Cyfarwyddwr Ffotogallery, Siân Addicott: “Rydym ni yn Ffotogallery wrth ein boddau ein bod yn arddangos y detholiad gwych hwn o dalent sy’n dod i’r amlwg.” Mae’r amrywiaeth o bynciau, technegau ac arddulliau gwahanol sydd i’w gweld yn amlygu dyfnder creadigrwydd ffotograffig yng Nghymru.

“Trwy Ffocws ein nod yw darparu cymorth gyrfa hanfodol, wedi’i deilwra, a chyfleoedd rhwydweithio i helpu’r artistiaid ar eu taith broffesiynol – yn enwedig yn ystod y cyfnodau cynnar heriol hynny mewn gyrfa.”

Meddai Ryan L. Moule, Pennaeth Ffotograffiaeth Israddedig yn y Drindod Dewi Sant: “Mae hwn yn gyfle gwych i grŵp eithriadol o raddedigion diweddar. Mae gan Ada, Jack, Dione a Laurentina leisiau creadigol gwahanol ac maent yn llawn haeddu cael eu dewis ar gyfer arddangosfa Ffocws eleni. Edrychwn ymlaen at weld sut y bydd eu harferion yn ffynnu dan fentoriaeth Ffotogallery.”

Ers ei sefydlu yn 1978, mae Ffotogallery wedi bod ar flaen y gad o ran datblygiadau newydd mewn ffotograffiaeth a chyfryngau lens yng Nghymru a thu hwnt, gan annog dealltwriaeth gyhoeddus ac ymgysylltiad dyfnach â ffotograffiaeth a gwerth hynny i gymdeithas.

Mae Coleg Celf Abertawe  yn y Drindod Dewi Sant wedi’u gosod yn 1af yn Nghymru ac yn 4ydd yn y Deyrnas Unedig am ei rhaglenni Ffotograffiaeth.

Gwybodaeth Bellach

Ella Staden

Swyddog y Wasg a'r Cyfryngau

Press and Media Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

E-bost | Email : ella.staden@uwtsd.ac.uk

Ffôn | Phone : 07384467078