Gwasanaeth yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi yn dathlu 200 mlynedd o addysg uwch


19.05.2022

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi nodi 200 mlynedd o addysg uwch yng Nghymru mewn Gwasanaeth Dathlu Daucanmlwyddiant a gynhaliwyd yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi dros y penwythnos.

Bicentenary Service

Mae’r dathliad daucanmlwyddiant yn coffáu sefydlu Coleg Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan ar 12 Awst 1822 drwy osod y garreg sylfaen sy’n nodi dechrau addysg uwch yng Nghymru. Trefnwyd y gwasanaeth mewn partneriaeth â’r Gadeirlan a Chymdeithas Llambed, y gymdeithas gyn-fyfyrwyr a sefydlwyd 85 mlynedd yn ôl.

O’r hadau a heuwyd yn Llanbedr Pont Steffan dros ddwy ganrif yn ôl, mae’r Brifysgol wedi tyfu’n Brifysgol aml-gampws, sector deuol sy’n darparu rhaglenni galwedigaethol perthnasol mewn partneriaeth â chyflogwyr. Roedd y digwyddiad yn gyfle i ailddatgan ymrwymiad y Brifysgol i drawsnewid addysg ac i weithio gyda’i phartneriaid i adeiladu Cymru gydnerth trwy greu Prifysgol gonffederal newydd i Gymru.

Dywedodd yr Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor: “Roedd y gwasanaeth yn gyfle arbennig iawn i ddathlu’r daucanmlwyddiant yn y Gadeirlan. Rwyf wrth fy modd bod cymaint o bartneriaid allweddol y Brifysgol wedi gallu ymuno â ni ar gyfer yr achlysur gorfoleddus hwn.

“Mae’r Daucanmlwyddiant yn nodi dwy ganrif o barhad cyfleoedd addysg uwch i bobl Cymru ac yn dathlu cyfraniad ein prifysgolion a’n colegau yn y stori honno”.

Ty Ddewi 5

(Yn y llun o'r chwith i'r dde: Yr Athro Medwin Hughes, DL, D R Rees-Evans Ysg, Uchel Siryf Dyfed, Mrs Louise Fleet, Arglwydd Raglaw EM Gorllewin Morgannwg, Y Gwir Barchedig Joanna Penberthy, Esgob Tyddewi, Ms Sara Edwards, Arglwydd Raglaw EM Dyfed, Yr Hybarch Randolph Thomas, Cadeirydd Cyngor y Brifysgol.)

  

I weld rhagor o luniau o'r achlysur arbennig hwn, cliciwch ar y dolenni isod

Tudalen Facebook y Drindod Dewi Sant 

Tudalen LinkedIn y Brifysgol

Ty Ddewi 2