Mae Blynyddoedd Cynnar Y Drindod Dewi Sant yn dathlu graddio ar draws y campysau.


04.04.2022

Mae tîm y Blynyddoedd Cynnar o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dathlu graddio ar draws campysau Caerfyrddin, Abertawe a Chaerdydd.

Early Years Graduation Swansea

 Mae'r seremonïau graddio yma wedi bod yn arbennig o gyffrous i dîm y Blynyddoedd Cynnar gyda myfyrwyr yn cael cyfle i groesi'r llwyfan yn eu cap a'u gŵn i ddathlu eu graddau ar ôl y tarfu yn sgil COVID.  Bu’r seremoni raddio a gynhaliwyd yn Arena Abertawe eleni yn arwyddocaol, gan mai hon oedd yr un cyntaf ar gyfer rhai o'n carfannau Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar, gyda'n myfyrwyr diwrnod campws SA1 Abertawe cyntaf erioed a charfanau nos Caerdydd yn dathlu eu graddau.

Fel y nodwyd gan Gyfarwyddwr Rhaglen y BA Myfyrwyr Diwrnod Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar sy'n graddio,

"O'r diwedd! Mae’r seremonïau graddio wedi dod. Rydyn ni wedi bod yn edrych ymlaen at ddathlu gyda myfyrwyr ers 2020, ac rydyn ni ar bigau’r draen! Bydd hi’n hyfryd gweld ein myfyrwyr yn derbyn eu graddau ar ôl iddyn nhw weithio mor galed dan amodau heriol iawn. Nawr dyma gyfle iddyn nhw ddathlu gyda'u teuluoedd a'u ffrindiau, ac wrth gwrs gyda thîm y Blynyddoedd Cynnar! Da iawn a phob lwc i'r dyfodol!"

 Meddai Natalie Macdonald Cyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer y noson hyblyg BA Rhaglenni Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar,

"Gyda chyffro mawr y byddwn ni’n gweld ein graddedigion cyntaf o'n grŵp o Gaerdydd yn ein seremonïau graddio yr wythnos hon. Mae gweld ein graddedigion yn croesi'r llwyfan yn eu seremonïau yn dyst i'w gwaith caled a'u hymroddiad ac rydyn ni’n falch dros ben ohonyn nhw.

"Mae gallu cyflwyno ein rhaglen gradd garlam 2 flynedd arloesol yng Nghaerdydd yn ogystal â'n darpariaeth yn Abertawe a Chaerfyrddin yn dangos angerdd ac ymrwymiad y rhai sy'n gweithio yn y sector blynyddoedd cynnar i barhau â'u datblygiad personol a phroffesiynol. Cyflwynir y rhaglen 2 flynedd gyda'r nos fel y gall myfyrwyr gyd-fynd â'u hastudiaethau o amgylch eu hymrwymiadau gwaith. Mae pob myfyriwr yn dod â chyfoeth o wybodaeth a phrofiad gyda nhw yn ogystal â brwdfrydedd i ddysgu mwy. Rydym ni yn nhîm Blynyddoedd Cynnar Y Drindod Dewi Sant yn dysgu cymaint gan ein myfyrwyr, mae eu hangerdd dros y blynyddoedd cynnar yn ysbrydoledig ac mae'n falch iawn ein bod yn eu gweld yn croesi'r llwyfan yn eu cap a'u gŵn."

Blynyddoedd Cynnar Caerfyrddin

Meddai Glenda Tinney fod yr un cyffro i'w gael ar Gampws Caerfyrddin hefyd.

"Mae tîm y Blynyddoedd Cynnar yn falch o groesawu ein carfanau yng Nghaerfyrddin yn ôl.  Mae'r myfyrwyr wedi mynd ymlaen i lawer o rolau ymadael gan gynnwys gweithio ym maes addysg, yr awdurdod lleol, iechyd a lles ac i mewn i fusnes. Rydyn ni’n falch iawn bod sawl un wedi astudio'r BA (Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar) ac rydyn ni wrthi'n cefnogi a hyrwyddo darpariaeth blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yng Nghymru. Mae'n rhan sylweddol o waith tîm y Blynyddoedd Cynnar i gefnogi hyder ac ymgysylltiad pob myfyriwr â'u  sgiliau dwyieithog."

Blynyddoedd Cynnar Carmarthen

Nodyn i'r Golygydd

I ddysgu rhagor am ein darpariaeth yn ystod y dydd a dysgu hyblyg, cysylltwch â g.tinney@pcydds.ac.uk  / 01267 676605 neu dysgwch ragor yma https://www.uwtsd.ac.uk/early-years/

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk