Mae Ceffylau Papur yn atgof pwysig o reolaeth orfodi sydd wedi goroesi ar gyfer MA Ysgrifennu Creadigol Graddedig


31.03.2022

Mae taith bersonol un o raddedigion MA Ysgrifennu Creadigol Y Drindod Dewi Sant, Julie Ann Rees, wrth oroesi rheolaeth orfodi, wedi'i chyhoeddi mewn llyfr newydd.

University of Wales Trinity Saint David’s (UWTSD) MA Creative Writing Graduate Julie Ann Rees’s personal journey of surviving coercive control has been published in a new book.

Yn ôl Julie, roedd ysgrifennu'r cyhoeddiad nid yn unig yn help i brosesu'r hyn a oedd wedi digwyddodd iddi - ond mae'n gobeithio y bydd hefyd yn helpu'r rhai sydd wedi eu dal mewn amgylchiadau tebyg.

Dechreuodd Paper Horses fywyd yn draethawd hir MA Julie y bu'n gweithio arno gyda'i mentor cwrs Jenni Williams.

Meddai Julie, cynorthwyydd llyfrgell yn Y Drindod Dewi Sant: "Nid awdur oeddwn i erioed. Dechreues i fy mywyd gwaith yn berson ceffylau a arweiniodd at gariad at farchogaeth glasurol a hyfforddiant i ddatblygu dealltwriaeth a chyfathrebu’n ddyfnach â cheffylau. Rwy’n dal i farchogaeth, ond er pleser yn unig, i mi ac i'r ceffylau.

"Dechreuodd fy nhaith ysgrifennu ar ôl graddio gyda gradd meistr mewn Ysgrifennu Creadigol o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

"Ar ôl graddio, fe wnes i ddyfalbarhau gyda'r llyfr yn benderfynol o'i orffen a’i gyhoeddi. Ar ôl oedi oherwydd Covid dyma fe wedi ei gyhoeddi o'r diwedd drwy Black Bee Books, chwaer gwmni cyhoeddi o Gymru o Thunderpoint yn cyhoeddi'r Alban.

"Mae ysgrifennu llyfr yn gam enfawr ac roeddwn i'n gwybod bod rhaid i mi wneud hyn, ond roedd hen amheuon ac ofnau yn dal i lechu yn y cyrion. Roedd yn rhaid hefyd i mi benderfynu a oeddwn am i ran mor bersonol o'm bywyd fod yn agored i eraill.

"I rai darllenwyr rwy'n gobeithio y byddan nhw'n mwynhau'r ysgrifennu a'r stori, i eraill sydd dan amgylchiadau tebyg, gobeithio eu bod nhw'n sylweddoli y gallan nhw ddianc, er mor anodd mae'n ymddangos ar y pryd."

Bydd y lansiad swyddogol yn Siop Lyfrau Cover-to-Cover yn y Mwmbwls ar 2 Ebrill, 2022, am 2p.m.  Bydd Julie hefyd yn ymddangos yng ngŵyl lenyddol Llandeilo ddydd Sadwrn  23 Ebrill am 3p.m.

Caiff un o straeon byrion Julie hefyd ei chyhoeddi fis nesaf gan y wasg menywod Honno i ddathlu menywod Cymru sy’n ysgrifennu nofelau ditectif a stori arall i’w chynnwys gan y cyhoeddwr Americanaidd Improbable Press yn eu hantholeg cyfrol arian Cryptids Emerging.

Awdur | Julie Ann Rees

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk