Mae deuawd o Gymru yn bencampwyr lletygarwch byd ar ôl ennill cystadleuaeth fawreddog


17.11.2022

Mae dau weithiwr lletygarwch proffesiynol ifanc a fu’n cynrychioli Cymru yn rownd derfynol fawreddog cystadleuaeth Gweinyddwr Ifanc Cogydd Ifanc y Byd (YCYW) wedi dod yn bencampwyr byd ar ôl iddynt ennill y teitlau cenedlaethol yn y gystadleuaeth Gymreig a gynhaliwyd gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant bythefnos ynghynt.

Ali Halbert and Tilly Morris YCYW Winners 2022

Dechreuodd y gystadleuaeth, a ddaeth i Gymru ac a gynhaliwyd gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) am y tro cyntaf erioed eleni, gyda rowndiau terfynol cenedlaethol yn Abertawe ac aeth y ddau fuddugol ymlaen i gynrychioli Cymru ar y llwyfan byd-eang.

Cynhaliwyd rownd derfynol y byd yng Ngwesty’r Maybourne Riviera ym Monaco, lle brwydrodd 14 o gystadleuwyr ifanc yn null MasterChef, gyda timau’r gwahanol wledydd yn cystadlu fel pâr – cogydd a gweinydd – i weini bwydlen a oedd yn cynrychioli eu gwlad.

Cymru gipiodd y safle uchaf, gyda’r cogydd Ali Halbert, 26, o Gaerdydd, a’r gweinydd Tilly Morris, 21,  o Arberth yn cael eu coroni’n bencampwyr y byd.

Eu tasg oedd paratoi a gweini cinio tri chwrs i westeion VIP, a chawsant eu hasesu gan banel o feirniaid arbenigol o 9 arbenigwr lletygarwch blaenllaw gan gynnwys y cogyddion uchel eu proffil o’r DU, Adam Handling, Mario Perera a Mark Sargeant a arsylwodd bob cam o'r broses.

Cynhaliwyd cinio gwobrwyo arbennig gyda'r nos, a fynychwyd gan Ei Uchelder Brenhinol y Tywysog Albert o Monaco, lle cyhoeddwyd y canlyniadau. Enw bwydlen fuddugol Ali oedd “Blas ar Gymru” ac roedd yn cynnwys cynhwysion Cymreig fel bara lawr a chregyn bylchog lleol, gydag enwau prydau fel “Sugarloaf Mountain” yn cysylltu blasau gorau’r genedl â’i thirweddau unigryw.

Defnyddiodd coctel buddugol Tilly, “I See the Sea”, arddull debyg. Gan ddefnyddio samphire lleol, vermouth wedi'i wneud o gynhwysion wedi'u chwilota yn Sir Benfro a jalapenos a dyfwyd yng ngardd ei gweithle, enillodd Tilly Wobr Coctel Creadigol a noddwyd gan fodca NEFT a gwobr o $1000 wedi'i rhannu rhyngddi hi ac Ali.

Gan hyrwyddo treftadaeth, iaith a diwylliant nodedig y wlad trwy ei gweithgareddau, mae’r Brifysgol yn gweithio’n galed i sicrhau bod Cymru’n gysylltiedig â’r byd ehangach drwy ddarparu cyfleoedd dyrchafedig i’w phobl. Roedd y Brifysgol yn falch iawn o roi llwyfan i Ali a Tilly gystadlu yn Rownd Derfynol y Byd ar ôl cynnal cystadleuaeth Gweinyddwr Ifanc Cymru y Cogydd Ifanc cyntaf erioed ar ddechrau mis Tachwedd.

Dywedodd Dr Jayne Griffith-Parry, Cadeirydd Beirniaid YCYW Cymru a Rheolwr Rhaglen ar gyfer cyrsiau Gastronomeg a Rheoli Gwesty yn PCYDDS: “Mae wedi bod yn wych gweld a bod yn rhan o lwyddiant Tilly ac Ali yma ym Monaco ar ôl rowndiau terfynol Cymru yn Abertawe ychydig wythnosau yn ôl.

“Maen nhw’n dod ag angerdd, sgil a fflêr anhygoel – sy’n profi bod diwydiant Lletygarwch Cymru yn mynd o nerth i nerth. Mae'r Brifysgol yn gweithio'n galed i ddarparu cyfleoedd i bobl ifanc ddisgleirio ac ennill profiad a sgiliau ymarferol, ac mae gweld y ddau hyn yn casglu eu gwobrau yn dangos bod yr hyn a wnawn yn gweithio. Dymunaf y gorau iddynt i’r dyfodol.”

Ali Halbert YCYW winner 2022 plating up

Meddai Sean Valentine, Rheolwr Gyfarwyddwr World Young Chef Young Waiter: “Mae wedi bod yn ychydig ddyddiau gwych ac yn llawer o hwyl yma ym Monaco. Rydym wedi gweithio mor galed dros y pedair blynedd diwethaf i foderneiddio’r cysyniad hanesyddol hwn a’i ehangu o gystadleuaeth yn y DU i un fyd-eang. Mae Rownd Derfynol y Byd cyntaf erioed ym Monaco wedi dod â'r gweithwyr proffesiynol ifanc gorau yn y diwydiant lletygarwch ynghyd i arddangos eu doniau anhygoel. Edrychwn ymlaen at ehangu’r gystadleuaeth i wledydd ychwanegol ar gyfer 2023 gyda chefnogaeth ein beirniaid, partneriaid a noddwyr anhygoel.”

Meddai’r cogydd-farnwr Mark Sargeant: “Mae bod yn rhan o farnu Gweinyddwr Ifanc Cogydd Ifanc y Byd yn wir freuddwyd. Roeddwn yn ddigon ffodus i ennill y gystadleuaeth yn 1996 pan oeddwn yn gweithio yn Coast Restaurant gyda Steven Terry. Roedd Gordon [Ramsey] yn farnwr, ac ar ôl hynny cynigiodd swydd i mi yn Aubergine.

“Mae'n debyg y gallech chi ddweud mai hanes yw'r gweddill, oherwydd heb os, ennill y gystadleuaeth honno oedd y drws mwyaf a agorwyd ar gyfer fy ngyrfa. Rydw i mor falch o allu dod yn ôl a throsglwyddo fy mhrofiad i’r Byd YCYW newydd gan fy mod yn teimlo mai fy ngwaith i yw gwthio gyrfaoedd talent y dyfodol allan yna.”

Mae Cogydd Ifanc Gweinyddwr Ifanc y Flwyddyn, mewn cydweithrediad ag UKHospitality a’r Restaurant Association, wedi bod yn anrhydeddu’r cogyddion a’r gweinyddion ifanc gorau er 1979. Bellach yn ei 45ain flwyddyn, mae’n parhau i amlygu sgiliau rhyfeddol y gweithwyr proffesiynol ifanc gorau yn y diwydiant. Wedi’i hail-lansio fel Gweinyddwr Ifanc Cogydd Ifanc y Byd yn 2022 i ymestyn y gystadleuaeth ledled y byd, eleni oedd y tro cyntaf i Gymru gystadlu fel cenedl unigol.

Mae’r gystadleuaeth yn hyrwyddo lletygarwch fel gyrfa o ddewis, proffesiwn a galwedigaeth, ac mae’n agored i gogyddion a gweinyddion ifanc sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru sydd o dan 26 oed. Mae rhagor o wybodaeth am sut i wneud cais y flwyddyn nesaf ar gael ar y wefan Gwefan y Brifysgol.

Tilly Morris, smiling, at YCYW Wales 2022

Gwybodaeth Bellach

Ella Staden

Swyddog y Wasg a'r Cyfryngau

Press and Media Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

E-bost | Email : ella.staden@uwtsd.ac.uk

Ffôn | Phone : 07384467078