Myfyrwyr blwyddyn olaf i arddangos eu talentau mewn cynhyrchiad theatr


07.02.2022

Mae myfyrwyr cyrsiau BA Actio, Dylunio Setiau, a Dylunio a Chynhyrchu Theatr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant sydd yn eu trydedd flwyddyn, yn paratoi i lwyfannu cynhyrchiad o  ‘Education, Education, Education’ yn Theatr Halliwell ar Gampws Caerfyrddin o’r Brifysgol.

Third year students from the BA Acting, Set Design and Theatre Design and Production courses at The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) are preparing to stage a production of ‘Education, Education, Education’ at the Halliwell Theatre on the University’s Carmarthen Campus.

Wedi ei osod yn 1997, yn dilyn buddugoliaeth ysgubol y Blaid Lafur ac araith Education, Education, Education eiconig Tony Blair, mae’r cynhyrchiad hwn gan The Wardrobe Ensemble, yn dilyn athro cyfnewid o’r Almaen o’r enw Tobias, wrth iddo fynd o gwmpas un o ysgolion uwchradd Prydain yn ystod un o ddyddiau olaf y tymor i fyfyrwyr blwyddyn un ar ddeg.

Mae’r cynhyrchiad wedi’i gyfarwyddo gan yr Actores a’r Gyfarwyddwraig Hannah McPake, a’r actores Amelia Ryan, a wnaeth raddio’n ddiweddar ar y cwrs BA Actio, yw’r Gyfarwyddwraig Gynorthwyol.

Meddai Amelia: “Mae hi wedi bod yn bleser o’r mwyaf ac yn fraint i fod yn ôl yn Y Drindod Dewi Sant, oherwydd astudiais y modwl hwn fy hun yn 2019, a dyna oedd y tro diwethaf y bu hi’n bosibl i ni gael cynulleidfa ar y campws cyn i’r pandemig ddod!

“Mae bod ar ochr arall yr ystafell ymarfer a gweld faint o waith caled ac ymrwymiad y mae hi’n cymryd i gyfarwyddo a rhedeg yr ystafell wedi agor fy llygaid, ac mae hi wedi bod yn gymaint o bleser i mi gael y cyfle i weithio gyda, ac i ddysgu oddi wrth Hannah, a’i gwylio hi yn gweithio’i hud creadigol er mwyn dod â’r sioe gyfan hon at ei gilydd.

“Mae myfyrwyr y drydedd flwyddyn wedi rhoi cymaint o’u hamser ac wedi gwneud cymaint o ymdrech gyda’r darn hwn, a chewch weld pa mor aruthrol a chreadigol yw pob un ohonynt  - ni allaf fynegi pa mor falch ydwyf i fod yn rhan o’r broses hon.”

Meddai’r Gyfarwyddwraig Hannah McPake:Mae ‘Education, Education, Education’ yn gofyn cwestiynau megis: "sut ydych chi’n dysgu? sut dylid ymddwyn?, a sut ydych chi’n adeiladu rhywbeth newydd heb anghofio’r hyn sydd wedi digwydd o’r blaen?”  

Ychwanegodd Hannah: “Mae hi’n stori na allwch ei ddweud oni bai eich bod chi’n defnyddio cyfrwng theatr fyw – drwy gymysgu testun clyfar, dilyniannau dawnsio anarchaidd, taflunio byw ac estheteg dylunio beiddgar. Mae myfyrwyr trydedd flwyddyn Actio, Dylunio Setiau, a Dylunio a Chynhyrchu Theatr wedi derbyn yr her o greu sioe fyw mewn cyfnod heriol dros ben.  Mae’r sioe yn dathlu potensial addysg i newid calonnau a meddyliau, a dathlu grym theatr i’n cysylltu ni â’n gilydd, ond yn fwy na dim, mi fydd hi’n noson allan wych.”

Meddai Stacey-Jo Atkinson, Rheolwraig Raglen y cwrs Dylunio a Chynhyrchu Theatr: “Mae gweld y myfyrwyr yn ôl yn yr ystafelloedd ymarfer, y gweithdy golygfeydd, a’r theatr wedi bod yn wych. Hyd yn oed yn ystod cyfnod heriol fel hwn, mae’r myfyrwyr wedi perchnogi’r prosiect, ac yn cynhyrchu gwaith ffantastig. Mae gweld sut mae’r myfyrwyr i gyd wedi gweithio ochr yn ochr â’r cyfarwyddwyr er mwyn symud y darn ymlaen o’r sgript i’r llwyfan wedi bod yn syfrdanol.”    

Meddai Lynne Seymour, Rheolwraig Raglen BA Actio: “Wrth i’r Brifysgol ddathlu’r daucanmlwyddiant eleni, mae’n addas ein bod ni’n perfformio darn ysgafn sy’n cofleidio nid dim ond treialon a thrallodion bywyd ysgol, ond sydd hefyd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr Actio, Dylunio Setiau, a Dylunio a Chynhyrchu Theatr i gydweithio ar brosiect ymarferol sy’n herio ac yn datblygu creadigrwydd, cydweithrediad a chadernid mewn byd ôl-Covid annisgwyliadwy, o fewn y diwydiannau creadigol a thu hwnt!”

Bydd perfformiadau ‘Education, Education, Education’ yn cael eu cynnal yn Theatr Halliwell ar Chwefror 11eg, 12fed, 18fed a’r 19eg.  Bydd tocynnau ar gael ar gyfer y cyhoedd, ond bydd hyn yn dibynnu ar gyfyngiadau’r Coronafeirws.  

 

 

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk