Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant yn nodi Diwrnod Annibyniaeth St Vincent a’r Grenadines


25.10.2022

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch o ymuno â myfyrwyr o St Vincent a’r Grenadines (SVG) i nodi Diwrnod Annibyniaeth yr ynysoedd ar ei champws yn Llambed ddydd Iau, 27 Hydref.

Students from St Vincent and the Grenadines with Dr Ralph Gonsalves, Prime Minister at UWTSD

Mae'r myfyrwyr yn astudio ystod o raglenni a nodwyd gan eu llywodraeth fel rhai sydd o fudd i ddatblygiad eu gwlad yn y dyfodol. Mae'r rhaglenni'n cynnwys Hanes, Datblygiad Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth Fyd-eang yn ogystal ag Addysg Plentyndod Cynnar, Mesur Meintiau a Pheirianneg Sifil.

Mae’r myfyrwyr wedi derbyn ysgoloriaethau gan y Brifysgol a llywodraeth SVG i astudio yng Nghymru ac maent wedi’u lleoli ar gampws Llambed y Brifysgol. Lansiwyd y cynllun ysgoloriaethau gan yr Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor y Brifysgol a’r Anrh. Ddr Ralph Gonsalves, Prif Weinidog SVG yn dilyn trafodaethau gyda’i Fawrhydi’r Brenin (fel Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru, Noddwr Brenhinol y Brifysgol), yn dilyn echdoriad y llosgfynydd ar St Vincent ym mis Ebrill 2021.

Yn ogystal, mae’r Brifysgol wedi datblygu cysylltiadau ymchwil gyda Dr Adrian Fraser, hanesydd amlwg yn SVG, i Thomas Phillips, un o gymwynaswyr Coleg Dewi Sant a’i Ystâd Parc Camden. Mae ymchwil Dr Fraser hefyd yn cael ei gynhyrchu fel ffilm gan y gwneuthurwr ffilmiau o St Vincent, Akley Olton.

Mae dathliadau’r Diwrnod Annibyniaeth yn cynnwys gweithdy a rhagddangosiad o’r ffilm gan Akley Olton ac yna sesiwn Holi ac Ateb. Bydd pryd o fwyd ac adloniant cerddorol gan y myfyrwyr yn dilyn gyda'r nos.

Dywedodd Andy Bevan, Darlithydd mewn Datblygiad Rhyngwladol yn y Brifysgol yn Llambed: “Yn y cyfnod yn arwain at ddathliadau daucanmlwyddiant y Brifysgol eleni, mae wedi bod yn bwysig egluro’n gywir fod un o gymwynaswyr cynnar y Coleg, Thomas Phillips, yn berchen ar blanhigfa gaethweision yn St Vincent. Felly, ym mis Tachwedd 2020, cysylltais â’r hanesydd o St Vincent, Dr Adrian Fraser, a gytunodd i helpu drwy wneud rhywfaint o waith ymchwil lleol i etifeddiaeth fodern planhigfa Phillips ym Mharc Camden.

“Gyda chyllid gan y Brifysgol, rydym hefyd wedi bod yn gweithio gyda’r gwneuthurwr ffilmiau ifanc, Akley Olton – sydd eisoes wedi cyfweld ag Adrian Fraser. Mae’n bleser gen i ddweud bod Akley wedi bod gyda ni yn Llambed yr wythnos hon i wneud rhywfaint o ffilmio yma hefyd – a byddwn yn cael rhagflas o’r gyntaf o’i ddwy ffilm, ddydd Iau, 27 Hydref yn Theatr Cliff Tucker yn Llambed.

“Roedd hi bob amser yn rhan o’r cynllun i wneud yn siŵr bod lleisiau St Vincent i’w clywed yng Nghymru yn 2022 – ac mae ymweliad Akley yn rhan fawr o hynny!”

Ers i’r myfyrwyr gyrraedd Cymru y llynedd, maen nhw wedi cael croeso gan eu cyd-fyfyrwyr ac aelodau staff, yn ogystal â thrigolion y dref. Maent hefyd wedi cymryd rhan mewn rhifyn arbennig o Songs of Praise y BBC a ddarlledwyd ar 27 Chwefror i ddathlu daucanmlwyddiant y Brifysgol.

Yn ogystal, roedd y Brifysgol yn falch o groesawu Dr Ralph Gonsalves i Gymru i dderbyn Doethuriaeth er Anrhydedd ar gampws Llambed.

Dywedodd yr Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor: “Roeddwn yn falch iawn o groesawu Dr Gonsalves i’r Brifysgol i dderbyn Doethuriaeth er Anrhydedd. Mae’n arweinydd â gweledigaeth ac yn llais cryf dros ei wlad ar lwyfan y byd. Rwy'n falch iawn bod ein partneriaeth gyda St Vincent a'r Grenadines wedi datblygu dros y ddwy flynedd ddiwethaf ac wedi galluogi myfyrwyr o'r ynysoedd i astudio rhaglenni a fydd yn meithrin gallu ac isadeiledd yn dilyn effeithiau dinistriol echdoriad y llosgfynydd yn 2021. Mae'r Brifysgol yn edrych ymlaen at gydweithio yn y dyfodol”.