Partneriaeth a arweinir gan PCYDDS yn ennill Gwobr Gymdeithasol 2021 yr UE am y ‘Rhwydweithio Cymdeithasol Gorau’


03.03.2022

Mae EntreCompEdu, y bartneriaeth chwe-gwlad a arweinir gan PCYDDS, wedi ennill Gwobr Gymdeithasol 2021 yr UE am y ‘Rhwydweithio Cymdeithasol Gorau’. Yn cael ei rhoi i’r 3 phrosiect Erasmus + gorau, mae Gwobrau Cymdeithasol yr UE yn gwerthuso capasiti prosiectau i gynhyrchu cynnwys, cyrraedd targedau ac ymgysylltu â nifer uchel o ddarpar ran-ddeiliaid.

EntreCompEdu, the six-country partnership led by the UWTSD has won ‘The Social EU Award 2021 for ‘Best Social Networking’.

Lledaenodd ymwybyddiaeth o’r prosiect y tu hwnt i’w wefan, cylchlythyr ac ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol ar draws Facebook, LinkedIn, Instagram, a Twitter, gan gyrraedd cynadleddau, llwyfannau addysgol, a nifer o safleoedd blog, yn ogystal â’r wasg leol a chenedlaethol gyda’i hymgysylltiad parhaus drwy ei fforymau byd-eang, ei weminarau a’r gyfres EntreCompEdu Café.

Gan wneud defnydd llawn o’i gymuned ddysgu i feithrin dysgu cymar-wrth-gymar, cydweithio ac adlewyrchu, o fewn a rhwng y bum deg dwy wlad sy’n cymryd rhan, mae’r prosiect EntreCompEdu yn dal i ddarparu effaith gynaliadwy a systemig ar addysg. Mae’r tîm wedi lledaenu’r wybodaeth a luniwyd yn effeithiol i’w brif ran-ddeiliaid i gyd, ar bob lefel polisi, cymuned, busnes ac addysg.

Meddai Felicity Healey-Benson, ARDEC, yn siarad ar ran y tîm partner i PCYDDS: “Mae’r wobr yn dyst i ba mor bwerus y mae’r ymgyrch cyfryngau aml-bartner wedi bod wrth gyfrannu at drosglwyddedd y fframwaith EntreComp i leoliadau’r amrywiol ran-ddeiliaid. Mae’r gweithgareddau marchnata a lledaenu wedi rhagori ar ddisgwyliadau gwreiddiol y prosiect, gyda chyfranogiad ac ymgysylltiad ardderchog yn fyd-eang.

Yma yng Nghymru, mae’n fan cyfeirio gweithgar wrth ymgysylltu ag ysgolion ar daith y Cwricwlwm Newydd. Mae’r ynni a grëwyd o gwmpas y digwyddiad polisi, y digwyddiadau dathlu a’r caffis EntreCompEdu wedi cyfrannu ymhellach at botensial arloesi cyffredinol y prosiect.”

Canmolodd Dr Kathryn Penaluna, Athro Cysylltiol, a Chyfarwyddwr yr Athrofa Ryngwladol ar gyfer Datblygiad Entrepreneuraidd Creadigol (ARDEC), ansawdd uchel y cynnyrch cyfryngol cydweithredol gan bartneriaid y prosiect, a gydlynwyd mor effeithiol gan Bantani Education, sydd wedi cryfhau ymhellach y Rhwydwaith Menter byd-eang.  

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk