PCYDDS yn lansio canolfan cyngor cyfreithiol newydd ar gyfer y gymuned leol


03.11.2022

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) wedi lansio canolfan newydd sy’n darparu cyngor cyfreithiol am ddim ar gyfer y gymuned leol, yn enwedig ar gyfer y sawl na all gael cymorth cyfreithiol drwy fudiadau elusennol eraill.

A new centre providing free initial legal advice for the local community has been launched by the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD).

Darperir cyngor cyfreithiol rhad ac am ddim gan fyfyrwyr cyfraith y Brifysgol, dan oruchwyliaeth Siân Turvey, Rheolwr Y Ganolfan Cyngor Cyfreithiol a Rheolwr Rhaglen y Gyfraith, eu darlithwyr a chyfreithwyr sy'n ymarfer i gwmni partner y Brifysgol, Peter Lynn and Partners.

Mae Canolfan Cyngor Cyfreithiol Y Drindod Dewi Sant yn rhan o rwydwaith elusen LawWorks Lloegr a Chymru, sy’n cysylltu cyfreithwyr gwirfoddol â phobl sydd angen Cyngor cyfreithiol ond nad ydynt yn gymwys i dderbyn cyngor cyfreithiol nac yn gallu fforddio talu’r mudiadau nid-er-elw chwaith sy’n eu cynorthwyo.

Mae Siân yn gyfreithwraig sydd ganddi dros 18 mlynedd o brofiad yn ymarfer y gyfraith ac mae’n arbenigo mewn eiddo preswyl, eiddo masnachol, ecwiti ac ymddiriedolaethau, ewyllysiau, profiannau a materion sy’n ymwneud â pherchnogion eiddo a thenantiaid.

Meddai: “Mae Canolfan Cyngor Cyfreithiol y Brifysgol yn adeiladu ar draddodiad hir o fyfyrwyr yn ymgymryd â gwaith gwirfoddol yn y gymuned leol, sydd o fudd i’r myfyrwyr, yn ogystal ag i’r gymuned. Mae’r gwaith a gaiff ei wneud yn y Ganolfan yn blaenoriaethu anghenion y gymuned drwy ddarparu mynediad at wasanaethau cyfreithiol hanfodol.

Meddai Peter Lynn “Rydym ni, yn Peter Lynn and Partners, wrth ein boddau yn cefnogi’r clinig pro bono hwn er mwyn cynnig i bobl Abertawe’r mynediad ehangach posibl at gyngor a chymorth cyfreithiol. Pa beth bynnag yw’r broblem, ein holl bwrpas yw atal problemau cyfreithiol.”

Bydd y ganolfan ar agor yn ystod adeg y tymor yn unig ar Gampws Busnes y Brifysgol, Y Stryd Fawr, Abertawe, ar ddyddiau Mercher rhwng 10am a 2pm, a hynny dim ond drwy apwyntiad.

Gwnaiff ddarparu cyngor ysgrifenedig a chychwynnol yn y meysydd cyfreithiol canlynol; ymgyfretha sifil, contract, dyled ac ansolfedd, y teulu a thai.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk