Pen-cogyddion a Phroffesiynolwyr Lletygarwch Blaenllaw Cymru i feirniadu cystadleuaeth newydd


22.09.2022

Mae  rhai o Ben-cogyddion a Phroffesiynolwyr Lletygarwch Cymru ar banel beirniadu’r gystadleuaeth Young Chef Young Waiter Wales (YCYW) sydd ar ddod, – hon yw’r cyntaf o’i math yn y wlad, ac fe’i cynhelir eleni gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn ystod yr hydref.

Mae’r gystadleuaeth, sy’n agored i bob proffesiynolwr lletygarwch sy’n 26 mlwydd oed neu’n iau, ac sy’n byw ac yn  gweithio yng Nghymru, yn ceisio dod o hyd i bobl ifanc talentog a rhoi cyfle iddynt i gystadlu ar lwyfan y byd er mwyn rhoi hwb i’w gyrfaoedd, gwella eu sgiliau a datblygu eu  rhwydweithiau.

Gwnaiff tîm o feirniaid asesu pob cam o’r gystadleuaeth, o gyflwyno ceisiadau i’r prydau a’r coctels a gaiff eu cynhyrchu gan gystadleuwyr sydd ar y rhestr fer yn ystod y digwyddiad deuddydd hwn a gynhelir yn Neuadd Brangwyn Abertawe ar Hydref 31ain – Tachwedd 1af.  

Mae’r beirniaid yn cynnwys Gareth Ward, Prif Ben-cogydd a Chydberchennog Ynyshir, bwyty cyntaf Cymru  a’r unig fwyty yng Nghymru i ennill 2 seren Michelin a 5 rhosglwm AA. Yn ymuno â Ward bydd Hywel Griffith, Prif Ben-cogydd a Chyfarwyddwr Beach House, bwyty sydd wedi ennill sêr Michelin ac sydd wedi’i leoli ym Mae Oxwich ar Benrhyn Gŵyr, Tom Simmons o’r bwyty Thomas, Pontcanna, a Stephen Terry o’r Hardwick, Y Fenni.

Yn asesu cystadleuwyr Blaen Tŷ bydd Mourad Ben Tefka, Cyfarwyddwr Bwytai’r Seren Collection, grŵp lletygarwch moeth gyda sefydliadau ar draws Cymru gyfan. Bydd Huw Morgan, darlithydd arlwyo a lletygarwch yng Ngholeg Ceredigion yn ymuno ag ef, ochr yn ochr ag enillydd blaenorol YCYW, sef  Alessandro Calzavacca.

Caiff rhagor o feirniaid eu cyhoeddi yn ystod yr wythnosau nesaf. Gobeithir y gwnaiff y rhestr ragorol hon o broffesiynolwyr uchel eu parch ysbrydoli cystadleuwyr ifanc a’u helpu nhw i adeiladu eu rhwydweithiau proffesiynol eu hunain ymhlith prif ffigyrau lletygarwch Cymru.

Medd Mourad Ben Tekfa, Cyfarwyddwr Bwytai’r Seren Collection “Rwyf wrth fy modd fy mod yn rhan o gystadleuaeth YCYW Wales 2022. Mae hon yn gystadleuaeth uchel ei pharch a wnaiff nid dim ond galluogi cystadleuwyr i ymestyn ffiniau eu gwybodaeth, ond hefyd symud eu gyrfaoedd ymlaen ac ar yr un pryd, cael eu harwain gan aelodau o’r diwydiant uchel eu parch. Mae hefyd yn llwyfan ffantastig ar gyfer meithrin perthnasau hirdymor, sydd mor bwysig ym maes Lletygarwch, ysbrydoli talentau newydd a dangos bod hwn yn llwybr gyrfa gwych.”

Medd Dr Jayne Griffith-Parry, y Rheolwr Rhaglen Rheolaeth Gastronomeg Ryngwladol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, a Chadeirydd Beirniaid YCYW Wales: “Am mai hwn yw’r tro cyntaf i’r gystadleuaeth fawreddog hon gael ei chynnal yng Nghymru, rwyf wrth fy modd bod y Brifysgol yn cymryd yr awenau ac yn hyrwyddo popeth sy’n wych am dalentau ifanc lletygarwch Cymru. Mae hyn yn wir roi diwydiant bwyd a diod Cymru ar y map ac yn rhoi i ben-cogyddion a gweinyddion gyfle i gystadlu ar y llwyfan byd-eang.

“Rwyf wrth fy modd  yn beirniadu ochr yn ochr â grŵp o ddylanwadwyr diwydiant mor dalentog, ac rwy’n gobeithio bydd y dyfodol yn gweld datblygiadau mawr yn sgil y digwyddiad hwn, nid dim ond o safbwynt y diwydiant, ond hefyd o ran cefnogi ein rhaglen radd Gastronomeg Ryngwladol.”

Ychwanega Gareth Ward, Prif Ben-cogydd a Chydberchennog Ynyshir: "Mae bod ar banel beirniadu YCYW eleni yn wych, ac rwy’n edrych ymlaen at weld yr hyn y gall yr unigolion ifanc a thalentog ei gynhyrchu! Mae’r cystadlaethau hyn yn ffordd dda o fireinio technegau a chysylltu â phobl o’r un meddylfryd, ac ar yr un pryd, arddangos y sgiliau sydd ar gael o fewn y diwydiant."

Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn cymryd rhan gofrestru tan Fedi 30ain 2022. Ceir rhagor o wybodaeth ar wefan y Young Chef Young Waiter, a gall y sawl sy’n ymddiddori mewn gastronomeg,  archwilio cwrs Rheolaeth Gastronomeg Ryngwladol PCYDDS.

Gwybodaeth Bellach

Ella Staden

Swyddog y Wasg a'r Cyfryngau

Press and Media Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

E-bost | Email : ella.staden@uwtsd.ac.uk

Ffôn | Phone : 07384467078