Rhowch sglein ar Seiberdiogelwch yr haf yma


27.06.2022

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn cynnig cyrsiau cychwynnol ar lefel dechreuwyr mewn Seiberdiogelwch ar gyfer y sawl sydd â diddordeb mewn rhoi sglein ar eu gwybodaeth dros yr haf.

Nod y cyrsiau ar-lein am ddim yma, a ardystir gan Academi CISCO, yw cynnig cyflwyniad i’r maes, a byddant yn apelio i’r sawl sy’n ceisio astudio cyfrifiadura, newid gyrfa neu sydd ond â diddordeb mewn dysgu rhagor.

Noder os gwelwch yn dda: nid yw’r cyrsiau  micro-ddarpariaeth hyn yn cyfrif tuag at gredydau gradd.

Cewch hunan-gofrestru neu ddarganfod rhagor o wybodaeth drwy’r dolenni isod:

Introduction to Cybersecurity

Cybersecurity Essentials

Linux for Beginners

Gwybodaeth Bellach

Ella Staden

Swyddog y Wasg a'r Cyfryngau

Press and Media Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

E-bost | Email : ella.staden@uwtsd.ac.uk

Ffôn | Phone : 07384467078