Un o raddedigion Dylunio a Chynhyrchu Theatr Y Drindod Dewi Sant yn dylunio celfi a golygfeydd ar gyfer y Gwobrau BRIT.


21.03.2022

Gwnaeth un o gyn-fyfyrwyr Dylunio a Chynhyrchu Theatr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant greu celfi a golygfeydd ar gyfer y Gwobrau BRIT a gynhaliwyd yn ddiweddar yn Arena O2 Llundain.

 

A Theatre Design & Production alumni from The University of Wales Trinity Saint David created props and scenery for the BRIT Awards that was held recently at the O2 Arena in London.

Jake Linzey yw Rheolwr Gyfarwyddwr Leviathan Workshop, cwmni gwobrwyedig sy’n arbenigo mewn creu celfi theatr a phypedau. Ei gwmni ef oedd yn gyfrifol am gynhyrchu celfi a golygfeydd ar gyfer perfformiadau KSI, Anne-Marie a Digital Farm Animals yn ystod y Gwobrau BRIT. Ar ôl cael gwybod am y gwaith, gwnaeth Jake ofyn i‘w gydweithiwr yn y diwydiant, darlithydd celfi a golygfeydd Dave Atkinson o'r Drindod Dewi Sant, i’w helpu gydag adeiladu rhan o’r dyluniad ar gyfer y cynhyrchiad hwn. 

Roedd Jake wedi gofyn i Dave i greu cyfres o siwtcesys a chistiau teithio gwahanol a fyddai wedyn yn cael eu gorchuddio â lledr ffug. Croesawodd Dave y cyfle hwn oherwydd mae’n enghraifft dda o’r sgiliau a addysgir i fyfyrwyr Dylunio Setiau a Chynhyrchu yn eu blwyddyn gyntaf. Hefyd, byddai hyn yn dangos bod y sgiliau trosglwyddadwy a ddefnyddir union yr un peth pe baech yn creu ar gyfer sioe theatr ar raddfa fechan neu ar gyfer digwyddiad cenedlaethol mawreddog a ddarlledir yn fyw ar y teledu.  

Gwnaeth myfyrwyr yn eu hail flwyddyn hefyd helpu gydag adeiladu’r cesys, a chawsant brofiad amhrisiadwy o’r diwydiant ac o waith portffolio. Cludwyd y cesys i Arena O2, lle cawsant eu cydosod mewn codwr golygfaol a’u gwisgo gan dîm Leviathan a oedd ar y safle. 

Dyma’r ail dro i Leviathan ofyn i Dave Atkinson i ddarparu cymorth ar gyfer y Gwobrau BRIT, wedi iddo weithio yn flaenorol ar Wobrau BRIT 2019 ar gyfer Little Mix. Meddai Jake Linzey:

“Mae gan y BRITs weithdroad anhygoel o gyflym, ac o ganlyniad, rhaid eich bod chi’n gallu dibynnu ar eich partneriaid creadigol i gyflawni, felly gofynnais i Dave a’r myfyrwyr ac fe wnaethant waith ffantastig."

 

A Theatre Design & Production alumni from The University of Wales Trinity Saint David created props and scenery for the BRIT Awards that was held recently at the O2 Arena in London.

Fel un o raddedigion y Drindod Dewi Sant, mae Jake wedi ymrwymo ei hun i ymwneud â’r cwrs ac wedi rhoi darlithoedd fel siaradwr gwadd, yn ogystal â gweithio ar brosiectau. O ganlyniad, dymuna ef roi rhywbeth yn ôl i’r brifysgol, gan ychwanegu:

“Rwy’n dal i fod y awyddus i gynnig profiad ymarferol yn y diwydiant fel perthynas weithiol rhwng Leviathan Workshop a Diwydiannau Creadigol y Drindod Dewi Sant Caerfyrddin.”   

Meddai Dave Atkinson, darlithydd Dylunio a Chynhyrchu Theatr y Drindod Dewi Sant:

“Mae ein cwrs BA Dylunio a Chynhyrchu Setiau yn enwog ledled y DU oherwydd galluoedd ymarferol a sgiliau trosglwyddadwy sy'n cael ei trosglwyddo i'r myfyrwyr. Rydym yn edrych ymlaen at barhau i ddatblygu brand y Drindod Dewi Sant ymhlith y diwydiannau creadigol, a gwnaiff hyn yn ei dro, ehangu’r rhwydweithio rhwng y myfyrwyr ac arae o weithwyr proffesiynol y diwydiant.”

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk