Y Brifysgol a Sefydliad Etxepare Gwlad y Basg yn creu Cadair Astudiaethau Basgeg i Gymru


11.04.2022

Bydd y Gymrodoriaeth ym maes sosioieithyddiaeth a pholisi a chynllunio iaith ac fe’i lleolir yn y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd.

Bydd y Gymrodoriaeth ym maes sosioieithyddiaeth a pholisi a chynllunio iaith ac fe’i lleolir yn y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd.

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Sefydliad Etxepare Gwlad y Basg wedi llofnodi cytundeb partneriaeth newydd i gefnogi cyfnewid academaidd rhwng Cymru a Gwlad y Basg ym maes sosioieithyddiaeth a pholisi a chynllunio iaith.

Bydd y Gymrodoriaeth, a enwir ar ôl yr ieithydd nodedig, y diweddar Dr Alan R. King, yn gyfle i ysgolhaig o Wlad y Basg ddod i Gymru i ymchwilio a chyfrannu at addysgu a chyfnewid gwybodaeth yn y meysydd hyn sydd mor allweddol i’r ddwy wlad a’i hieithoedd.

The new Fellowship in the field of Basque sociolinguistics and language policy and planning will be based at the Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies

Alan R. King yn Hawai'i (llun: Begotxu Olaizola)

Detholir y Cymrawd yn flynyddol trwy alwad agored – manylion ar wefannau y Ganolfan ac Etxepare – gyda’r ymgeisydd llwyddiannus yn dod i Gymru yn hydref 2022.

Dywedodd Irene Larraza, Cyfarwyddwr Sefydliad Etxepare Gwlad y Basg:

"Mae sefydlu'r bartneriaeth hon a Chadair Alan R King yn creu'r sefydlogrwydd strategol yr oedd ei angen ar gyfer y cydweithio academaidd ym maes sosioieithyddiaeth, polisi iaith a chynllunio rhwng Cymru a Gwlad y Basg. Mae hwn yn gam hanfodol tuag at sicrhau dyfodol amrywiaeth ieithyddol a’r prosesau adfywio ieithyddol sydd yn ein gwledydd."

Dywedodd yr Athro Medwin Hughes, Is-Ganghellor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant:

"Mae'r Brifysgol yn falch iawn o gyhoeddi'r cydweithrediad arbennig hwn gyda Sefydliad Etxepare Gwlad y Basg. Bydd Cymrodoriaeth Alan R. King yn gyfle gwych i ysgolheigion o Wlad y Basg ddod i Gymru i ymchwilio, i gyfrannu at ein rhaglenni dysgu ac i gymryd rhan mewn trafodaethau cyhoeddus a phroffesiynol ym maes sosioieithyddiaeth, polisi a chynllunio iaith. Mae hwn yn gam pwysig iawn i'r Brifysgol ac i Sefydliad Etxepare Gwlad y Basg. Dyma'r unig Gymrodoriaeth gan Etxepare yn y maes hwn – maes sy'n flaenoriaeth uchel i Gymru ac i Wlad y Basg – ac mae ei gosod ar lefel Cadair yn ei rhoi yn un o ddeg sy’n derbyn cefnogaeth gan Etxepare eu cefnogi mewn prifysgolion ledled y byd, yn ogystal â bod yr unig un yng Nghymru. Edrychwn ymlaen at groesawu'r Cymrawd cyntaf i Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru yn yr hydref."

Dywedodd Yr Athro Elin Haf Gruffydd Jones, Cyfarwyddwr y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd:

"Mae sefydlu’r Gymrodoriaeth hon yn creu conglfaen i ar gyfer y berthynas academaidd rhwng Cymru a Gwlad y Basg ym maes polisi a chynllunio iaith. Gwyddom pa mor hanfodol yw'r maes ymchwil hwn i'r ddwy wlad ac mae'n fraint gweithio gyda Sefydliad Etxepare Gwlad y Basg ar y datblygiad strategol hwn.”

Yn ieithydd dawnus, cyfrannodd y diweddar Dr Alan R. King i'r maes hwn am gyfnod o bedwar degawd, ar sawl cyfandir ac fe ddysgodd dros ugain o ieithoedd gan gynnwys gynnwys Nawatl, Hawaieg, Hebraeg, Cymraeg a Basgeg. Drwy gydol ei oes, defnyddiodd ei ddawn ieithyddol ryfeddol i wneud dysgu ieithoedd yn haws i eraill drwy greu adnoddau ymarferol ar gyfer ieithoedd lleiafrifedig a ieithoedd o dan fygythiad. Ymhlith ei gyhoeddiadau yn Saesneg ar yr iaith Fasgeg mae ‘A Basque Course: A Complete Initiation to the Study of the Basque Language’ (1982), ‘The Basque Language: A practical Introduction’ (1994), ‘Colloquial Basque’ (1996), a’r olaf gyda Begotxu Olaizola, un a fu;n cyd-ddysgu Basgeg yn Aberystwyth gydag ef yn ystod y 1990au cynnar. Yn ystod y cyfnod hwn, dysgodd Gymraeg i lefel ryfeddol o ruglder a gwnaeth gyfraniad sylweddol dros flynyddoedd lawer i hwyluso’r berthynas rhwng Cymru a Gwlad y Basg.

Ef oedd yn gyfrifol am sefydlu lefel drothwy'r iaith Fasgeg yn yr 1980au, pan oedd yr Athro Medwin Hughes yn gweithio ar y lefel gyfatebol ar gyfer y Gymraeg. Fel aelod o Academi’r Iaith Fasgeg – Euskaltzaindia – cyfrannodd at gyhoeddi saith cyfrol ar ramadeg yr iaith Fasgeg.

Meddai’r Athro Elin Haf Gruffydd Jones, Cyfarwyddwr y Ganolfan i gloi:

Mae'n briodol iawn bod y Gymrodoriaeth hon yn dwyn enw Alan R King. Rydym yn hynod ddiolchgar i'w deulu a'i ffrindiau agos am eu cefnogaeth ac edrychwn ymlaen yn fawr at gydweithio agos gydag ysgolheigion Basgeg yn sgil y datblygiad hwn.

Nodyn i'r Golygydd

Cyswllt: yr Athro Elin Haf Gruffydd Jones, Cyfarwyddwr y Ganolfan. elin.jones@pcydds.ac.uk

1. Sefydlwyd y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd gan Brifysgol Cymru yn 1985 fel canolfan ymchwil arbenigol yn cynnal prosiectau cydweithredol ar ieithoedd, llenyddiaethau, diwylliant a hanes Cymru a’r gwledydd Celtaidd eraill. Ymysg y meysydd ymchwil mae Ieithoedd Celtaidd Cynnar, Hagiograffeg, Llenyddiaeth Gymraeg y Canol Oesoedd, Rhamantiaeth a’r Ymoleuo yng Nghymru ac Ewrop, Enwau Lleoedd yng Nghymru a Phrydain, Geiriadureg. Cyfieithu llenyddol, Sosioieithyddiaeth Gyfoes a Pholisi a Cynllunio Iaith mewn Ieithoedd Lleiafrifedig. Dyma gartref Geiriadur Prifysgol Cymru a ddathlodd ei ganmlwyddiant yn 2021.

2. Mae Sefydliad Etxepare Gwlad y Basg yn hyrwyddo cydweithio ym meysydd diwylliant a'r byd academaidd gyda phartneriaid rhyngwladol (prifysgolion, endidau diwylliannol, gwyliau, canolfannau celfyddydol, ac ati), i gynyddu presenoldeb a gwelededd rhyngwladol yr iaith Basgeg a chreadigrwydd cyfoes Gwlad y Basg ac i hyrwyddo cydweithredu a chyfnewid rhyngwladol.

3. Mae’r Ganolfan yn cynnig cyfleoedd unigryw i fyfyrwyr ôl-raddedig i weithio gydag arbenigwyr mewn amgylchedd deinamig a chefnogol. Croesawn ymholiadau am bynciau MPhil/PhD mewn unrhyw un o’n meysydd ymchwil.  Mae’r Ganolfan wedi ei lleoli mewn adeilad pwrpasol yn Aberystwyth, wrth ymyl Llyfrgell Genedlaethol Cymru, llyfrgell hawlfraint o fri rhyngwladol gyda chyfleusterau ymchwil rhagorol. Am ragor o wybodaeth, neu i gael sgwrs anffurfiol am bynciau posibl, cysylltwch â’n Pennaeth Astudiaethau Ôl-raddedig, Dr Elizabeth Edwards: e.edwards@cymru.ac.uk.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076