Y Drindod Dewi Sant yn cyflwyno cwrs newydd Theatr Gerddorol trwy gyfrwng y Gymraeg.


12.10.2022

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn edrych ymlaen at gyflwyno cwrs BA Theatr Gerddorol trwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf.

WAVDA

Hwn fydd y cwrs cyntaf o’i fath trwy gyfrwng y Gymraeg lle bydd modd i fyfyrwyr astudio holl arddulliau theatr gerddorol yn eu mamiaith. Bydd y radd newydd hon yn paratoi myfyrwyr ar gyfer y diwydiant mewn amgychledd dysgu ymarferol, gan roi’r cyfle iddynt drwy hyfforddiant proffesiynol i ddysgu ac i ddatblygu eu sgiliau actio, canu a dawnsio.

Mae’r cwrs wedi’i lleoli yng nghartref newydd sbon Academi Llais a Chelfyddydau Dramatig Cymru Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yng nghanol dinas Caerdydd, lle mae yna gasgliad o stiwdios pwrpasol i ymarfer a pherfformio, ac adnoddau o’r radd flaenaf.  

Dywedodd Cyfarwyddwr y cwrs Eilir Owen Griffiths: “Mae’n bennod newydd i Academi Llais a Chelfyddydau Dramatig Cymru, ac rydym wrth ein bodd yn cyflwyno cwrs newydd sbon – yr unig un o’i fath yng Nghymru drwy gyfrwng y Gymraeg sy’n canolbwyntio’n llwyr ar Theatr Gerddorol. Dros y pum mlynedd ddiwethaf mae’r ddarpariaeth wedi datblygu’n sylweddol yng Nghaerdydd, ac mae’r radd newydd hon yn allweddol bwysig i’r portffolio.”

Trwy weithio gyda gweithwyr proffesiynol o’r diwydiant, bydd y BA Theatr Gerddorol yn cynnig i berfformwyr ifanc gwrs astudio rhagorol ag iddo ffocws benodol sy’n berthnasol i’r diwydiant.  Mae darlithwyr y cwrs wedi ymrwymo i ddatblygu artistiaid creadigol, sy’n meddwl yn annibynnol; artistiaid perthnasol i’r diwydiant.”

Mae sawl cyn fyfyriwr nodedig sy’n Gymry Cymraeg wedi graddio o Academi Llais a Chelfyddydau Dramatig Cymru, ac wedi llwyddo i fod yn rhan o gast sioeau’r West End, gan gynnwys Joey Cornish fel Frankie Valli yn y sioe ‘Jersey Boys’, Glain Rhys yn ‘The Secret Garden’, Celyn Cartwright yn ‘Riverdance’, Levi Johnson yn ‘Choir of Man’, a Siôn Emlyn Williams yn ‘The Corn is Green’ gyda’r National Theatre.

 Ychwanegodd Eilir Owen Griffiths: “Ers sefydlu’r cwrs BA Perfformio yn 2015 mae’r ddarpariaeth wedi mynd o nerth i nerth. Braf ydi gweld bod cynifer o’n cyn fyfyrywr yn sicrhau swyddi ar hyd a lled Cymru, yn ogystal â throedio llwyfannau’r West End. Mae gallu cynnig gradd sydd yn canolbwyntio ar bwnc mor boblogaidd, a hynny trwy gyfrwng y Gymraeg yn medru agor llawer mwy o ddrysau a chyfleoedd i fyfyrywr ddatblygu eu crefft.”

Bydd rhagor o wybodaeth am y cwrs ar gael yn ystod diwrnod agored y Brifysgol ar Hydref 15fed. Cliciwch yma i archebu eich lle. 

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk