Y Drindod Dewi Sant yn dathlu HQ Urban Kitchen gyda lansiad arbennig


18.05.2022

Mae HQ Urban Kitchen yn lle coffi, cegin, bar a man digwyddiadau newydd sbon sydd wedi'i leoli yng nghanol Ardal Greadigol Abertawe. Fe'i lleolir wrth ymyl Adeilad Alex ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ac mae eisoes yn boblogaidd gyda myfyrwyr a staff.

 

HQ Urban Kitchen is a brand-new coffee, kitchen, bar, and event space located in the heart of Swansea’s Creative Quarter. It is situated next to the Alex Building at University of Wales Trinity Saint David and is already proving popular with students and staff.

Cynhaliwyd y digwyddiad lansio gyda Julie James, y Gweinidog Newid Hinsawdd ac Aelod o'r Senedd ar gyfer Gorllewin Abertawe, ynghyd â'r Athro Ian Walsh, Profost campysau Abertawe a Chaerdydd y Drindod Dewi Sant, yn agor y lleoliad yn swyddogol.

Mae HQ Urban Kitchen ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn ac mae’n cynnig byrbrydau a phrydau o safon, gan gynnwys opsiynau figan a heb glwten, i fwyta i mewn neu i fynd allan. Mae ganddo weithfannau pwrpasol, band eang cyflym a socedi sy'n ei wneud yn ddewis amgen delfrydol i weithio gartref. Gan ei fod yn lle mawr, mae'n berffaith ar gyfer digwyddiadau a chyfarfodydd. Hefyd, mae cwrt mawr ar gyfer bwyta y tu allan.

Y lleoliad hwn yw'r prosiect diweddaraf gan Urban Foundry. Nhw yw BCorp achrededig cyntaf  Abertawe a chwmni a ysgogir gan ddiben, sy'n ceisio newid y byd er gwell drwy wella bywydau pobl, creu lleoedd gwych, ac adeiladu busnesau sydd â phwrpas. Nhw yw'r cwmni y tu ôl i Farchnad Uplands, PopUp Wales, a Swansea Library of Things.

Dywedodd Dr Ben Reynolds, Cyfarwyddwr Urban Foundry: “Rydyn ni mor gyffrous am HQ Urban Kitchen. Mae'r tîm cyfan yn angerddol am gynaliadwyedd, ac rydym wedi ymgorffori hynny ym mhob agwedd ar y lleoliad. Yn ogystal â bod yn fenter gymdeithasol ac yn gyflogwr Cyflog Byw, rydyn ni wedi ymrwymo i'n cymuned ac yn ceisio sicrhau bod popeth a gynhyrchwn yn defnyddio cynhwysion lleol ac yn wastraff isel. Mae'r prosiect yn rhan o'n menter PopUpWales ehangach, sy'n cael ei hariannu gan gyllid Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru a ddarperir drwy Gyngor Abertawe; mae'n ceisio dod â bywyd i fannau gwag. Rydym yn falch iawn o'r ffordd y mae'r gweithgarwch yn ystod y dydd yn cynyddu ac rwy'n gyffrous i gyhoeddi y byddwn yn agor gyda'r nos o ddydd Mercher 18 Mai, gyda nifer o ddigwyddiadau arbennig wedi'u cynllunio. Rwy’n ddiolchgar i'r Drindod Dewi Sant am gydweithio â ni ac edrychaf ymlaen at weld sut y gallwn weithio gyda’n gilydd a chynnig cyfleoedd i'r myfyrwyr.”

Meddai Julie James , "Mae HQ Urban Kitchen yn brosiect gwych arall a sefydlwyd gan Urban Foundry ac mae'n lleoliad diogel a chynhwysol sy'n cynnig bwyd blasus gan ddefnyddio cynhwysion ffres a lleol. Dymunaf y gorau i Ben Reynolds a'i dîm ar brosiect anhygoel arall sy'n cefnogi ein cymunedau.”

Meddai'r Athro Ian Walsh , "Mae HQ Urban Kitchen yn ychwanegiad gwych i gampws y Drindod Dewi Sant yn Abertawe. Mae'n berffaith i fyfyrwyr a staff, ac mae'n cynnig lle croesawgar ar gyfer gweithio neu gymdeithasu. Mae'r hyn mae Ben a'r tîm wedi’i gyflawni wedi creu argraff fawr arnaf. Rydych yn sicr o gael croeso cynnes pan fyddwch yn ymweld, ac edrychaf ymlaen at brynu fy nghinio yno'n rheolaidd!”

Meddai Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford: “Mae hwn yn fwy na lle newydd i bobl ddod i gwrdd â'i gilydd ac i gael tamaid i'w fwyta yn Abertawe. Mae'n lle a fydd yn cynnig swyddi a hyfforddiant i bobl. Mae gan brosiectau Urban Foundry uchelgais i wella bywydau pobl, creu lleoedd gwych ac adeiladu busnesau sydd â phwrpas. Gobeithio y cewch ddiwrnod gwych a dymunaf y gorau ichi ar gyfer dyfodol llwyddiannus.”

Mae HQ Urban Kitchen wedi'i leoli yn Llys Glas (Hen Orsaf yr Heddlu), Stryd y Berllan, Abertawe SA1 5AJ.

  1. hqurbankitchen.co.uk

Dilynwch ar Instagram a Facebook @HQurbankitchen

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk