Y Drindod Dewi Sant yn dathlu yn seremonïau graddio Abertawe 2022


12.07.2022

Mae seremonïau graddio dosbarth 2022 Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cael eu cynnal yn Arena Abertawe heddiw ac yfory (Gorffennaf 12 a 13).

UWTSD celebrates at Swansea Graduation ceremonies

Mae’r seremonïau’n rhoi cyfle i ddathlu eu llwyddiant a’u hymrwymiad, ac i alluogi cymuned y Brifysgol i gydnabod cyflawniadau eu myfyrwyr.

Dywedodd yr Athro Medwin Hughes, DL: “Mae’r seremoni Raddio yn nodi uchafbwynt gyrfa academaidd ein myfyrwyr. Mae’n ganlyniad gwaith caled ac ymrwymiad, ond dylem hefyd gofio’r gefnogaeth a roddwyd gan deulu a ffrindiau.

“Rydych chi i gyd yn graddio gyda'r sgiliau a'r priodoleddau sydd eu hangen arnoch i wneud gwahaniaeth yn eich gyrfa ddewisol. Hyderaf, wrth ichi edrych yn ôl ar eich cyfnod fel myfyriwr yn y Brifysgol, eich bod yn mynd â’r cyfeillgarwch niferus a’r atgofion hapus o’r hamser yma gyda chi, ac y bydd eich profiadau yn y Drindod Dewi Sant yn eich gwasanaethu’n dda gydol eich oes.

“Rwy’n dymuno pob llwyddiant i chi ar gyfer eich dyfodol ac yn eich atgoffa, fel cyn-fyfyrwyr y Brifysgol hon, y byddwn yn ymdrechu i’ch cefnogi ac yn gobeithio y byddwch yn parhau i gadw mewn cysylltiad â ni.”

Gallwch wylio pob un o’r seremonïau’n fyw ar wefan y Brifysgol drwy fynd i https://www.uwtsd.ac.uk/cy/fideo-byw/ 

Byddwch hefyd yn gallu gweld yr orielau lluniau yma: https://www.uwtsd.ac.uk/cy/graddio2022/ 

Eleni mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn dathlu 200 mlynedd o addysg uwch yng Nghymru. Mae’r ddaucanmlwyddiant yn coffau sefydlu Coleg Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan ar 12 Awst 1822 drwy osod y garreg sylfaen sy’n nodi dechrau addysg uwch yng Nghymru.

O’r hadau a heuwyd yn Llanbedr Pont Steffan dros ddwy ganrif yn ôl i ddatblygiad ei champysau, mae'r Drindod Dewi Sant wedi tyfu’n Brifysgol aml-gampws, sector deuol sy’n darparu rhaglenni sy’n berthnasol yn alwedigaethol mewn partneriaeth â chyflogwyr.