“Beth yw’r peth gwaethaf a allai ddigwydd?” - Taith yn y byd academaidd o Fecsico i Gymru


06.02.2023

Darlith Jessie Donaldson 2023

Mewn darlith arbennig i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2023, mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn gwahodd y Dirprwy Is-Ganghellor, yr Athro Elena Rodriguez-Falcon, i rannu taith ei bywyd hyd yma. 

Professor Elena Rodriguez Falcon FREng

A hithau’n Beiriannydd Mecanyddol benywaidd a aned ym Mecsico, daeth Elena i’r DU 25 mlynedd yn ôl. Ymhlith yr agweddau ar ei gyrfa y bydd hi’n eu rhannu ac yn adfyfyrio arnynt, mae ei throsglwyddiad i’r byd academaidd, dysgu am ddysgu ac aflonyddu ar Addysg Uwch.

Ond mae bywydau proffesiynol a phersonol yn plethu dro ar ôl tro, a dysgir nifer o wersi yn y broses o gyrraedd Cymru. Efallai mai’r un o’r gwersi pwysicaf oll yw “Beth yw’r peth gwaethaf a allai ddigwydd?

Ymunwch â ni o 12pm am de a choffi cyn i’r ddarlith ddechrau am 12.30pm. Bydd cinio ysgafn ar ôl y sgwrs.   

Mae’r tocynnau am ddim. Cadwch le ar ticketsource.co.uk.

Manylion y Digwyddiad

7 Mawrth 2023, o 12pm

Lleoliad

Yr Ystafell Ddarllen, Coleg Celf Abertawe, SA1 5DU

Traddodir y ddarlith er cof am Jessie Donaldson, y mae plac glas iddi ar y wal yn adeilad Dinefwr y Brifysgol. Roedd Jessie, a anwyd yn Abertawe, yn allweddol yn y frwydr yn erbyn caethwasiaeth yn ystod Rhyfel Cartref America. Teithiodd i Ohio yn y 1850au i gadw tŷ diogel, gan beryglu cael dirwyon a dedfrydau o garchar am gynnig lloches a diogelwch i gaethweision wrth iddynt geisio dianc o daleithiau’r de.

Gwybodaeth Bellach

Ella Staden

Swyddog y Wasg a'r Cyfryngau

Press and Media Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

E-bost | Email : ella.staden@uwtsd.ac.uk

Ffôn | Phone : 07384467078